Euro Region
English Polski
Domovská stránka > Projekty euroregionu > 15 let činnosti Euroregionu Glacensis a společná propagace

15 let činnosti Euroregionu Glacensis a společná propagace

Realizace ukončena 

 

Partner projektu:

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Glacensis

 

Harmonogram:

 • 18 měsíců  (listopad 2010 – duben 2012)

Program:

Operační program přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika 2007-2013
Prioritní osa III. Podpora spolupráce místních společenství
 
Oblasti podpory:
3.3 Fond mikroprojektů v Euroregionu Glacensis

Celkový rozpočet:

 • 100%
 • 85%
 • 15%
  • -
  • dotace
  • vlastní vklad
  • 31 076,00 EUR
  • 26 414,60 EUR
  • 4 661,40 EUR
 

Cíl projektu:

 • Cílem projektu byla snaha využít technického, sociálního a kulturního potenciálu česko-polského pohraničí pro udržitelný rozvoj cestovního ruchu. Představit turistické veřejnosti nabídku cestovního ruchu v různém období roku v daném území prostřednictvím kvalitních produktů např. technických památek. Cílem bylo pro českou turistickou veřejnost charakterizovat území polské části Euroregionu Glacensis a naopak.  Ve vztahu k zahraničním návštěvníkům pak připravit ucelenou nabídku na obou stranách hranice. Realizace projektu bude mít výrazný vliv na prohloubení pozitivního vnímání Euroregionu Glacensis jako turistického regionu.

Aktivity projektu:

 

INTERNETOVÁ PREZENTACE

 • Inovací oproti stávajícím  www stránkám bude jejich možnost ukládání změn pomocí vlastní administrace. Stránky nabídnou nový poutavý design, budou jednoduché, přehledné s logicky řešenou navigací. V menu bude novinkou přehled   kulturních a společenských akcí z území Euroregionu  Glacensis, prostor je zde nabídnut i zájemcům o  vyhledání nového partnera. Obce/města, kteří projeví zájem o vstup do sdružení, zde naleznout veškeré dokumenty k tomu potřebné. Euroregion Glacensis  bude na novém web prezentovat své realizované projekty. Stránky budou obsahovat jazykové mutace – polský a anglický jazyk.

ZÁVĚSNÝ KALENDÁŘ NA ROK 2012

 • na téma „Nejlepší česko-polská partnerství v rámci Euroregionu Glacensis“. V polovině roku 2011 byla vyhlášena soutěž o nejlepší česko-polská partnerství. Celkem bylo vyhlášeno 10 kategorií. Cílem soutěže bylo vybrat a ocenit nejlepší přeshraniční spolupráci členů Euroregionu. Vyhlášení vítězů soutěže proběhlo v rámci mezinárodní česko-polské konference konané v Rychnově n.Kn. dne 8.12.2011. Vítězové obdrželi poukaz na dvoudenní zájezd do francouzského Štrasburku. Dalším oceněním pro nejlepší česko-polská partnerství bylo jejich umístění na prestižním kulatém kalendáři na rok 2012 a dále věcné dárky.
 • závěsný kalendář na rok 2012 ke stažení ZDE

ZÁVĚSNÝ KALENDÁŘ NA ROK 2013

 • nesoucí název „Technické památky Euroregionu Glacensis“. Hlavním motivem vydat kalendář na toto téma bylo upozornit čtenáře/turisty  poutavými fotkami na  technické zajímavosti regionu. Kalendář obsahuje fotografie s dopravními stavby, mosty, pozůstatky důlní činnosti, vodní díla, vojenské pevnosti, bunkry a jiné stavby s touto tématikou.
 • závěsný kalendář na rok 2013 ke stažení ZDE

PROPAGAČNÍ PANELY

Loga
Projekt je spolufinancován z prostředků ERDF prostřednictvím Euroregionu Glacensis.
Tisknout stránku Vytisknout stránku      
Rychlé odkazy
Fond mikroprojektů
Česko-polská Hřebenovka - východní část
Regional Development Agency
Facebook Euroregionu Glacensis
Youtube kanál Euroregionu Glacensis
Evropské seskupení pro územní spolupráci NOVUM