Euro Region
Čeština English
Strona główna > O euroregionie > Archiwum aktualności > ESÚS - podpis memoranda

ESÚS - podpis memoranda

12.10.2011

Euroregion Glacensis uzavřel dne 5. října 2011 v polské Jelenie Gore společnou dohodu směřující k většímu rozvoji přeshraniční spolupráce. Cílem je větší prohloubení spolupráce mezi občany, podnikatelskými subjekty a společenskými institucemi v příhraničním území. Snahou do budoucna bude vytvoření nového Evropského seskupení pro územní spolupráci. Dohoda byla uzavřena mezi Libereckým, Královéhradeckým, Pardubickým a Olomouckým krajem, Dolnoslezským vojvodstvím a zástupci českých a polských částí euroregionů Glacensis a Nisa.

„Evropské seskupení pro územní spolupráci nám nabízí vyšší formu přeshraniční spolupráce a nově umožňuje vytvářet nadnárodní uskupení. Prvním společným krokem bude vytvoření strategie integrované spolupráce, která by měla stanovit priority spolupráce“, dodal Ing. Miroslav Kocián, předseda Euroregionu Glacensis, který byl pověřen podpisem společného dokumentu.

Slavnostního podpisu se zúčastnili všichni hejtmani za jmenované kraje, za Euroregion Glacensis předseda české části Ing. Miroslav Kocián, 1. místopředseda Miroslav Vlasák a sekretář  Jaroslav Štefek, předseda polské části Czesław Krecichwost, člen Rady Tomasz Korczak a sekretář Radoslaw Pietuch. Na setkání nechyběli ani zástupci české ambasády pan Kysilka, honorární konzul pan Ignasiak, vojvoda pan Skorupa a maršálek Dolnoslezského vojvodství pan Jurkowlaniec.

V rámci setkání náš euroregion presentoval příklady úspěšných projektů, zejména v oblasti Náchoda a Kudowy Zdrój.

Fotky – popisky:
  1. Maršálek Dolnoslezského vojvodství – Rafal Jurkowlaniec
  2. Podpis dohody o spolupráci Ing. Miroslavem Kociánem 
  3. Signatáři společné dohody, zleva Ing. Martin Tesařík – hejtman Olomouckého kraje, Mgr. Stanislav Eichler – hejtman Libereckého kraje, Rafal Jurkowlaniec - maršálek Dolnoslezského vojvodství, Bc. Lubomír Franc – hejtman Královéhradeckého kraje, Mgr. Radko Martínek – hejtman Pardubického kraje, Czesław Krecichwost – předseda polské části Euroregionu Glacensis, Maciej Awiżeń - člen Rady polské části Euroregionu Glacensis, Piotr Roman – president polské části Euroregionu Nisa, Andrej Jankowski – ředitel polské části Euroregionu Nisa, Ing. Miroslav Kocián – předseda české části Euroregionu Glacensis, Bc. Martin Půta – předseda české části Euroregionu Nisa
  4. Panelová diskuse hejtmanů
  5. Setkání dolnoslezského vojvody pana Skorupy s představiteli Euroregionu Glacensis a zástupci Gminy Kudowa Zdrój. 
1. Rafał Jurkowlaniec
2. Podpisanie porozumienia
3. Sygnatariusze wspólnego porozumienia
4. Dyskusja panelowa hetmanów
5. Spotkanie wojewody dolnośląskiego
Tisknout stránku Drukuj stronę      
Szybkie linki
Fond mikroprojektů
Česko-polská Hřebenovka - východní část
Regional Development Agency
Cyklobusy do Orlických hor
Facebook Euroregionu Glacensis
Youtube kanál Euroregionu Glacensis

Przez używanie niniejszej witryny internetowej wyrażają Państwo zgodę na zapisywanie plików cookies, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania stron.