Euro Region
Čeština Polski
Homepage > About the Euroregion > News Archive > Euroregion Glacensis má nového předsedu

Euroregion Glacensis má nového předsedu

Dne 8. prosince 2017 zasedal v Kostelecké Lhotě kongres Euroregionu Glacensis, jakožto  nejvyšší orgán Euroregionu Glacensis. Již tradičně počátkem prosince si Euroregion Glacensis připomíná své výročí vzniku, v letošním roce již 21. výročí založení. V souladu s čl. IV. 2) bodem 5 Stanov sdružení dochází každoročně k obměně na postu předsedy sdružení a volbě nového předsednictva. Pro následující období byli zvoleni členové předsednictva, a to v tomto složení:

Předseda sdružení:              Miroslav Vlasák, starosta města Žacléř

I. místopředseda sdružení:   Miroslav Wágner, starosta města Jablonné nad Orlicí

II. místopředseda sdružení:  Miroslav Kocián, starosta obce Bílá Voda u Javorníka                

Na zasedání byly dále presentovány výstupy propagace regionálních produktů z české a polské strany Euroregionu Glacensis. Na základě výsledků ankety, která probíhala na webových stránkách sdružení, byly vyrobeny nové propagační roll-upy a tradiční kulatý kruhový kalendář pro rok 2018, kde jsou presentovány právě nejoblíbenější produkty. Členové sdružení se seznámili s aktuálním stavem čerpání dotačních prostředků z Fondu mikroprojektů a zároveň schválili plán činnosti pro nadcházející rok. Jednou z aktivit je zahájení přípravy strategie pro období 2020+, která bude určovat směr vývoje Euroregionu Glacensis na další programové období. V roce 2018 bude euroregion pořádat další mezinárodní konferenci, tentokrát na téma „Jak pomohly prostředky EU změnit česko-polské pohraničí“. Významnou aktivitou bude příprava vydání atlasu historických map. Zasedání se jako již tradičně neslo v přátelském duchu  a příjemné atmosféře.

Sekretariát euroregionu

 

Rada 8-12-

20171208_100716
20171208_100745
20171208_100822
20171208_100907
20171208_101010
20171208_101448
20171208_102314
20171208_110013
20171208_110358
20171208_110457
20171208_110656
20171208_110901
Tisknout stránku Print the page      
Quick Links
Fond mikroprojektů
Česko-polská Hřebenovka - východní část
Regional Development Agency
Facebook Euroregionu Glacensis
Youtube kanál Euroregionu Glacensis
Cyklobusy do Orlických hor

By using this site, you agree that we may store and access cookies on your device to improve site functionality.