Euro Region
English Polski
Domovská stránka > O euroregionu > Archiv aktualit > Euroregion Glacensis se stal jedním ze zakladatelů spolku Asociace euroregionů ČR

Euroregion Glacensis se stal jedním ze zakladatelů spolku Asociace euroregionů ČR

záštitaDne 20. 3. 2023 se na MMR uskutečnila ustanovující schůze Asociace Euroregionů ČR, která přijala Stanovy spolku a zvolila orgány Asociace. Předsedou se stal do konce roku 2023 zástupce Euroregionu Šumava Libor Picek a tajemníkem Ondřej Havlíček, výkonný ředitel Euroregionu Nisa. 

Akce se konala pod záštitou vicepremiéra a ministra pro místní rozvoj Ivana Bartoše. Stanovy i orgány spolku odsouhlasilo všech 13 subjektů, které se aktivně hlásí ke spolupráci Euroregionů na všech 5 hranicích, kde se realizují přeshraniční aktivity. Jde o česko - rakouskou, česko - slovenskou, česko - polskou, česko - saskou a česko - bavorskou hranici. Ve všech těchto příhraničních regionech bude fungovat Program Interreg 2021 - 2027, a Euroregiony budou vykonávat funkci administrátorů Fondů malých projektů. 

Euroregiony již za účasti zástupců MMR podepsali 28. července 2021 v Severočeském muzeu v Liberci Memorandum o vzájemné spolupráci a tímto slavnostním aktem zahájili úzkou spolupráci v otázkách týkajících se aktuálních i budoucích výzev pro příhraniční regiony a přeshraniční spolupráci na všech českých hranicích. Založení zapsaného spolku, který tuto spolupráci institucionalizuje je logickým dalším krokem, který přenese společné aktivity na vyšší úroveň.

MMR, podle slov náměstka ministra Sršně, podporuje činnost Euroregionů a hodlá pomoct i formou dotací na aktivity Asociace. Očekává taktéž podněty z euroregionů na zlepšení hospodářské a sociální situace v periferních oblastech. Na jednání zazněly hlasy na ustanovení či opětovné nastartování fungování mezivládních komisí pro přeshraniční oblasti, kde je nutné urychlit proces řešení takových otázek jako přeshraniční doprava, fungování IZS přes hranici, udržení vody v krajině v kontextu klimatických změn, efektivní spolupráce nemocnic a zdravotnických složek ve prospěch pacientů v pohraničních oblastech apod. Asociace jako jeden z nových členů Národní stálé konference bude usilovat o prezentaci aktivit spolku i jednotlivých členů už na nejbližším jednání NSK začátkem dubna 2023 v Plzni.

Euroregion Glacensis na ustavující schůzi spolku zastupoval předseda Miroslav Kocián a sekretář euroregionu Jaroslav Štefek.

AEČR20230320_14384320230320_140541
Tisknout stránku Vytisknout stránku      
Rychlé odkazy
Fond mikroprojektů
Česko-polská Hřebenovka - východní část
Regional Development Agency
Facebook Euroregionu Glacensis
Youtube kanál Euroregionu Glacensis
Evropské seskupení pro územní spolupráci NOVUM