Euro Region
English Polski
Domovská stránka > O euroregionu > Archiv aktualit > Euroregionální agentura RDA se stala partnerem mezinárodního projektu

Euroregionální agentura RDA se stala partnerem mezinárodního projektu

visegrad_fund_logo_blue_800
Agentura RDA se stala partnerem podpořeného projektu s názvem „Síť regionálního rozvoje Karpatského euroregionu – možnosti pro Ukrajinu“, který je podpořen z mezinárodního Visegrádského fondu. Cílem projektu je vytvoření podmínek pro rozvoj Euroregionu Karpaty posílením role místních rozvojových agentur v jeho ukrajinské části s využitím zkušeností z příhraničních regionů zemí Visegrádské čtyřky. Do projektu jsou zapojeni partneři z České republiky, Slovenské republiky a Polska. Celkový rozpočet projektu je 53.000 EUR a bude realizován v období 05/2013 – 04/2014.
 
První aktivitou, která se v rámci projektu uskutečnila, bylo setkání projektových partnerů a zahajovací konference, vše ve dnech 6. - 7. 6. 2013 v ukrajinském Lvově.

Zástupci agentury RDA v průběhu této cesty na Ukrajinu navštívili také polského partnera projektu - Sdružení Karpatského Euroregionu Polska, který sídlí ve městě Rzeszow. Zde se seznámili s pracovníky euroregionu a s jejich rozsáhlou projektovou a přeshraniční činností. Společně poté pokračovali do města Lvov, kde se mělo uskutečnit pracovní setkání partnerů. Na společné schůzce byl představen projekt a byly diskutovány záležitosti týkající se harmonogramu aktivit, otázka zapojení partnerů do aktivit v projektu a podoba znění partnerské dohody, jež bude uzavřena s hlavním koordinátorem projektu, kterým je Sdružení samospráv Euroregion Karpaty – Ukrajina.
Partneři z ČR, SK a PL jsou do projektu aktivně zapojeni. Zajistí účast expertů na zahajovací konferenci a zejména budou na základě požadavků hlavního koordinátora projektu zpracovávat analýzu současného stavu regionálních rozvojových agentur v daném státě. Zjištěné výsledky budou poté prezentovat na seminářích v karpatských regionech Ukrajiny a následně se účastní závěrečné konference, která zrekapituluje dosažené výsledky projektu.
Následující den 7. 6. 2013 proběhla zahajovací konference společného projektu. Úvodních slov se ujali hlavní představitelé jednotlivých projektových partnerů. Následoval příspěvek výkonné ředitelky ukrajinské části Euroregionu Karpaty paní Lytvyn, která seznámila přítomné zástupce rozvojových agentur v UKR s náplní a cílem tohoto projektu. Poté byly prezentovány jednotlivými partnery příspěvky na téma zkušenosti regionálních rozvojových agentur v ČR, SK a PL a uváděny příklady dobré praxe. Po tomto bloku příspěvků následovala tisková konference, u které byli přítomni zástupci místního tisku i televize. V druhém a konečném bloku zazněly příspěvky od ukrajinských zástupců z rozvojových agentur a z vysokých škol. Po prostoru na případné dotazy byla konference ukončena. Následoval pozdní oběd, při kterém partneři provedli zhodnocení setkání a konference.

Fotogalerie ze zahajovací konference ze dne 7.6.2013

P1060439
P1060477
P1060445
P1060424
P1060366
P1060361
Jaroslav Štefek, ředitel RDA k tomuto dodal: „Jsem velice potěšen, že byla pro tento projekt vybrána zrovna naše agentura RDA. Nutno říci, že v České republice je mnoho jiných rozvojových agentur, zejména na krajských úrovních, ale RDA je jedna z mála agentur na euroregionální úrovni. Bereme to jako zajímavé poznání a příležitost seznámit se a vyměnit si zkušenosti s našimi partnery z Polska a Slovenska. Co se týká ukrajinského partnera, tak tam je to naopak. V tomto projektu je vzhlíženo především na nás a mi budeme předávat naše zkušenosti. V následujících měsících se budeme účastnit sérií seminářů, kde budeme prezentovat vývoj a aktuální stav sítě rozvojových agentur v České republice a dále také zejména naše vlastní zkušenosti s přípravou a realizací projektů. Ukrajina není členem Evropské unie, a tudíž nemá k dispozici rozsáhlé evropské dotační podpory jako Česká republika. Je tu ale jedna výjimka, která je srovnatelná s naším tehdejším Phare CBC, a to podpory pro přeshraniční aktivity. A právě naše agentura se na přeshraniční projekty specializuje a díky třináctileté historii máme našim partnerům opravdu co předat“.   
 
logo karpaty-ukrajina
 logo Euroregion Karpaty
logo Reg.agentura Svidník
3.Logo RDA - modré stin.JPG
Tisknout stránku Vytisknout stránku      
Rychlé odkazy
Fond mikroprojektů
Česko-polská Hřebenovka - východní část
Regional Development Agency
Facebook Euroregionu Glacensis
Youtube kanál Euroregionu Glacensis
Evropské seskupení pro územní spolupráci NOVUM