Euro Region
Čeština Polski
Homepage > About the Euroregion > News Archive > Indikátory v projektové žádosti FMP

Indikátory v projektové žádosti FMP

II logo-cz-pl-eu-2661x255-rgb

 

Důležitá informace pro žadatele o dotaci z Fondu mikroprojektu 2014 – 2020

 

Upozornění se týká zpracování projektových žádostí v MS2014+. Na základě nových informací od nadřízeného orgánu  –  Ministerstva pro místní rozvoj je pro Fondy mikroprojektů povinný  údaj - indikátor výsledku. Na základě této skutečnosti musí být při zadávání projektových žádostí v informačním systému v bloku „Indikátory“ uvedeny nejen indikátory výstupu, které si žadatel zvolí na základě výstupu projektu, ale dále zde musí být vždy u každého projektu vybrán u PO 2 i indikátor výsledku  „Návštěvnost hromadných ubytovacích zařízení“ a u PO 4 jeden ze dvou nabízených indikátorů výsledku „Úroveň spolupráce institucí na česko-polském pohraničí“  nebo „Vnímání vzájemného soužití a spolupráce komunit v příhraničním regionu“. Žadatel zde nebude zadávat výši hodnot a data, ale je nutné zde vyplnit pole „Popis hodnoty“ i přesto, že se nejedná o povinné žluté pole. U mikroprojektu typu A bude tento vybraný indikátor výsledku přiřazen k vedoucímu partnerovi.

Tato informace se týká všech žádostí mikroprojektu, které budou předloženy ke spolufinancování z Programu FMP v Euroregionu Glacensis.  

 

Přehled ukazatelů výsledků a výstupů:

 

Prioritní osa 2:

Ukazatel výstupu:  

  • Počet elementů kulturního/přírodního bohatství se zvýšenou atraktivitou
  • Počet elementů infrastruktury zpřístupňující / zvyšující využití přírodního a kulturního dědictví
  • Počet realizovaných společných mechanismů v oblasti přírodního a kulturního dědictví

Ukazatel výsledku:

  • Návštěvnost hromadných ubytovacích zařízení

 

Prioritní osa 4:

Ukazatel výstupu:

  • Počet partnerů zapojených do společných aktivit

Ukazatel výsledku:

  • Úroveň spolupráce institucí na česko-polském pohraničí
  • Vnímání vzájemného soužití a spolupráce komunit v příhraničním regionu
Tisknout stránku Print the page      
Quick Links
Fond mikroprojektů
Česko-polská Hřebenovka - východní část
Regional Development Agency
Cyklobusy do Orlických hor
Facebook Euroregionu Glacensis
Youtube kanál Euroregionu Glacensis

By using this site, you agree that we may store and access cookies on your device to improve site functionality.