Euro Region
English Polski
Domovská stránka > O euroregionu > Archiv aktualit > Informace pro žadatele z 1. kola výzvy FMP

Informace pro žadatele z 1. kola výzvy FMP

II logo-cz-pl-eu-2661x255-rgb

 

Vážení žadatelé,

dovolujeme si Vás informovat o několika aktualitách, které se týkají především žadatelů o dotaci na mikroprojekt, kteří podali svoji projektovou žádost do 1. kola výzvy FMP.

 

Termín 1. zasedání EŘV

Česko-polská Rada Euroregionu Glacensis rozhodla o termínu zasedání 1. Euroregionálního řídícího výboru. 1. EŘV proběhne dne 25. 10. 2016 a na jeho zasedání budou projednány projektové žádosti předložené do 1. kola výzvy FMP. Seznam podpořených mikroprojektů bude neprodleně po zasedání zveřejněn na našich webových stránkách. Rozhodnutí EŘV bude všem žadatelům následně zasláno prostřednictvím MS2014 (zpravidla do 30 kalendářních dní od zasedání EŘV).

 

Zasílání výzev k doplnění žadatelům

Výzvy k doplnění projektové žádosti včetně příloh v rámci podaných mikroprojektů do 1. kola výzvy budou Správcem zasílány v průběhu července a srpna 2016, a to prostřednictvím MS2014+ a zároveň také e-mailem na adresy žadatele/vedoucího partnera uvedené v projektové žádosti.

Doporučujeme Vám si z výše uvedeného důvodu nastavit v MS2014+ automatické oznámení o obdržených depeších. Toto lze provést prostřednictvím sms i e-mailem. Postup je uveden zde.

 

Zasílání pozvánek na akce v rámci mikroprojektu

Dle Směrnice pro žadatele (kap. 5.3.) je žadatel povinen oznámit Správci Fondu prostřednictvím MS2014+ všechny termíny klíčových akcí uskutečňovaných v rámci mikroprojektu z důvodu případné kontroly realizace mikroprojektu na místě, a to i v případě, že proběhnou ještě před zasedáním EŘV. Toto oznámení musí být zasláno Správci Fondu formou pozvánky prostřednictvím MS2014+, a to minimálně 7 kalendářních dní před konáním samotné akce.

Aby byla vždy depeše odeslána v návaznosti na daný mikroprojekt, je nutné tuto depeši odesílat přímo z daného mikroprojektu. Postup je uveden zde.

 

Tisknout stránku Vytisknout stránku      
Rychlé odkazy
Fond mikroprojektů
Česko-polská Hřebenovka - východní část
Regional Development Agency
Facebook Euroregionu Glacensis
Youtube kanál Euroregionu Glacensis
Evropské seskupení pro územní spolupráci NOVUM