Euro Region
English Polski
Domovská stránka > O euroregionu > Archiv aktualit > Konference Karpatsko-Alpské fórum Rzeszów

Konference Karpatsko-Alpské fórum Rzeszów

Euroregion_FRBA_827
Sekretář Euroregionu Glacensis Jaroslav Štefek
se ve dnech 6. – 8. září 2013 účastnil
v polském Řešově Karpatsko – Alpského fóra,

které bylo zaměřeno na spolupráci horských oblastí Karpat a Alp. Jednalo se již o druhý ročník hospodářské výstavy spojené s významnou konferencí, která je zaměřena na rozvoj regionů. Fórum je financováno prostřednictvím Švýcarských fondů. Několika diskusních panelů se zúčastnili významné osobnosti evropského formátu, jako např. Jens Gabbe, předseda Asociace evropských přeshraničních regionů, zástupci parlamentů, ambasád, Evropské komise a dalších významných institucí. Na výstavních plochách se presentovaly jednotlivé regiony a města, převážně z Polska, Slovenska, Ukrajiny a Švýcarska. Nabídka z oblasti cestovního ruchu byla doplněna presentací regionálních produktů a potravin. Během večerního programu proběhlo slavnostní předávání cen spojené s udělováním certifikátů pro potravinářské výrobky „Agro Polska“. Jedná se o podobné ocenění kvality potravin, jako je například známá značka „Klasa“. Další ocenění byla udělena významným osobnostem z Euroregionu Karpaty za jejich dlouholetý přínos při budování přeshraniční spolupráce, vše v rámci výročí 15-let činností Euroregionu Karpaty.

Pozvání na diskusní panel s názvem „Místní a nadnárodní iniciativy pro územní spolupráci v Alpách a Karpatech“ bylo pro mě příjemné a zároveň zavazující, protože dochází ke konfrontaci názorů z různých regionů. Přeshraniční spolupráce na území Karpat a Alp může znít pro náš region jako zdánlivě okrajové téma, protože naše horské příhraniční oblasti zdaleka nedosahují rozměrů těchto velehor. Opak byl ale pravdou. Systémové řešení rozvoje cestovního ruchu prostřednictvím produktu „rozhledny“, který v našem euroregionu zavádíme se těšil zájmu a uznání a byl dobrým tématem pro diskusi. Dalším výrazným tématem, jež bylo možné presentovat, byl systémový přístup vytváření nových přeshraničních partnerství, který je řešen na česko-polské hranici velice dobře, dodal ke své účasti na fóru sekretář Euroregionu Glacensis  Jaroslav Štefek.

Fotogalerie konference Karpatsko-Alpské fórum

Euroregion_FRBA_1119
Euroregion_FRBA_916
EUROREGION_FRBA_122
DSC_0870
Tisknout stránku Vytisknout stránku      
Rychlé odkazy
Fond mikroprojektů
Česko-polská Hřebenovka - východní část
Regional Development Agency
Facebook Euroregionu Glacensis
Youtube kanál Euroregionu Glacensis
Evropské seskupení pro územní spolupráci NOVUM