Euro Region
English Polski
Domovská stránka > O euroregionu > Archiv aktualit > Mezinárodní česko-polská konference, 27. březen 2014, Společenské centrum UFFO Trutnov

Mezinárodní česko-polská konference, 27. březen 2014, Společenské centrum UFFO Trutnov

  
P1010084
Dne 27. 3. 2014 se konala ve Společenském centrum UFFO v Trutnově Mezinárodní česko-polská konference na téma „Systémové překážky v rozvoji česko-polské spolupráce“, která byla realizována v rámci projektu EUREGIO PL-CZ. Této konference se účastnily významné osobnosti, které se zabývají touto problematikou. Pozvání přijala velvyslankyně Polské republiky v Praze paní Grażyna Bernatowicz, hejtman Královéhradeckého kraje Bc. Lubomír Franc, Daria Kardaczynska - ředitelka sekretariátu polské části Euroregionu Silesia a zároveň vedoucí partner projektu EUREGIO PL-CZ, Mgr. Igor Šedo - MZV – Odbor států střední Evropy, zástupce MOT - Přeshraniční operační mise ve Francii pan Jean Rubio. Samozřejmě nechyběli ani předsedové Euroregionu Glacensis Ing. Miroslav Kocián (předseda české části) a Czesław Kręcichwost (předseda polské části) a sekretář české části Euroregionu Glacensis pan Jaroslav  Štefek a sekretář polské části Euroregionu Glacensis pan Radosław Pietuch, zástupci Euroregionů Nisa, Praděd, Silesia, Těšínského Slezska, zástupci státní správy – Ministerstva dopravy, Ministerstva pro místní rozvoj.
    

       Dopolední blok byl zahájen vystoupením významných hostů paní Grażyny Bernatowicz, pana Bc. Lubomíre France a pana Ing. Miroslava Kociána. Hovořili zejména o současné situaci přeshraniční spolupráce, charakterizovali současný stav a představovali návrhy, co je potřeba s danou problematikou udělat v dalším programovacím období 2014 – 2020. Citujeme pár významných vět z proslovu paní Grażyny Bernatowicz: „I díky evropské podpoře se nám daří realizovat projekty, které by zřejmě nebyly. Kdyby česká a polská republika působily zvlášť, tak by nebylo možné získat takovou podporu. Je to velice důležité pro vzájemné vztahy. Musíme myslet i na to, že v roce 2014 a v předchozích letech pomohly oběma státům  strukturální fondy. Pravdou je, že to jsou velké přínosy. Už dnes musíme  myslet na  to, jak tyto peníze v budoucím programovacím období 2014 – 2020, co nejefektivněji využijeme. Musíme především odbourat všechny systémové překážky.“
  
         Dopolední blok přednášek byl zaměřen tématicky na „Hlavní překážky a problémy bránící rozvoji přeshraniční spolupráce na česko – polské hranici“. V tomto tématickém bloku představila paní Daria Kardaczynska projekt „EUREGIO PL – CZ“. Pan Ing. Michal Samiec z firmy PROCES – Centrum pro rozvoj obcí a region, s.r.o., Ostrava hovořil o analýze systémových problémů přeshraniční spolupráce na česko-polské hranici. Tuto analýza se zpracovává právě v rámci projektu EUREGIO PL-CZ. Velmi z praxe hovořil i pan František Molík z Krajské hospodářské komory Královéhradeckého kraje, ředitel oblasti Náchod, který prezentoval přednášku na téma „Překážky ve spolupráci v oblasti podnikatelského prostředí“. Byly představeny názorné ukázky z praxe, jak fungují „hranice“ tzv. bývalé přechody. Druhá část dopoledního bloku byla zaměřena na téma „Zahraniční zkušenosti v oblasti přeshraniční spolupráce v rámci zemí EU“. Své poznatky ze zahraničních cest z regionů EU nám představil Bogdan Kasperek, sekretář polské části Euroregionu Těšínské Slezsko a Andrej Jankowski, sekretář polské části Euroregionu Nisa. Ve své přednášce upozorňovali na skutečnost, že bariéru vidí v dopravě. Jean Rubio představil novou platformu Přeshraniční operační mise MOT. Jedná se o francouzskou zkušenost v oblasti přeshraniční spolupráce – rozvoj spolupráce, výměna struktur, provádění změn, analýzy administrativních legislativních problémů na této hranici apod.
DSC_0128
     Odpolední blok přednášek byl tématicky zaměřen na „Budoucnost přeshraniční spolupráce v letech 2014 – 2020“. Pan Ing. Martin Janeček z ministerstva dopravy hovořil o záměrech dopravních propojení na česko-polské hranici. Pan PhDr. Martin Dohnal, Ph.D. z ministerstva pro místní rozvoj vysvětloval budoucí Operační program přeshraniční spolupráce 2014 – 2020. Budoucnost euroregionální spolupráce na základě aktuálně dosažených výsledků nám představil Václav Laštůvka, sekretář české části Euroregionu Těšínské Slezsko. Před ukončením konference se konala panelová diskuse představitelů česko-polských euroregionů, kterou moderoval Radosław Pietuch. Myslíme si, že i tato část byla velmi přínosná. Byla otevřena diskuse do které se zapojili všichni účastníci mezinárodní česko-polské konference. Na závěr předseda české části Euroregionu Glacensis Ing. Miroslav Kocián poděkoval všem za účast a konstatoval, že již se těší na další spolupráci v nadcházejícím období.
 

Co dodat na úplný závěr?

Snad jen krátké definování a zapamatování klíčových problémů a názorů.
Na co se tedy v následujícím programovacím období zaměřit?
Jednoznačná shoda nastala na potřebu zlepšení dopravní dostupnosti přes hranice, dále pak na odstranění jazykových bariér, výuku polského jazyka pro české občany, výuku českého jazyka pro polské občany, výuku jazyků pro instituce státní správy obou států. Pokusit se zapojit do přeshraniční spolupráce také mládež, děti s pomocí vzdělávacích aktivit v rámci euroregionů. Předávat zkušenosti i mladších občanům apod. Budovat společné projekty, které sbližují polské i české občany a budou pokračovat i bez podpory evropských zdrojů.

Fotogalerie z konference

P1010050P1010059P1010072P1010085P1010092P1010101P1010102P1010107P1010114P1010119P1010124P1010149P1010165P1010174P1010179
logotype CZ-PL a symbol EU with texts (fullcolor with gradient)
 

Více informací o projektu EUREGIO PL - CZ naleznete zde

Tisknout stránku Vytisknout stránku      
Rychlé odkazy
Fond mikroprojektů
Česko-polská Hřebenovka - východní část
Regional Development Agency
Facebook Euroregionu Glacensis
Youtube kanál Euroregionu Glacensis
Evropské seskupení pro územní spolupráci NOVUM