Euro Region
English Polski
Domovská stránka > O euroregionu > Archiv aktualit > Polský sekretariát euroregionu zakoupil novou techniku pro videokonference

Polský sekretariát euroregionu zakoupil novou techniku pro videokonference

Logo_cz_pl_eu_barevne
IMG_2367

Dnešní doba nám nadále neumožňuje organizovat setkávání tak, jak jsme tomu byli zvyklí v minulých letech. Život jde dál a je nezbytné i nadále projednávat záležitosti v oblasti přeshraniční spolupráce. Jedinou možností zajištění běžného chodu je přechod do on-line prostoru. S tím souvisí také nákup potřebné techniky, kterou zakoupila naše polská strana v rámci svého mikroprojektu:

Mikroprojekt „Nákup techniky k videokonferencím”, číslo CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_008/0002556 

V rámci projektu byla do konferenční místnosti v sídle Sdružení polských obcí Euroregionu Glacensis pořízena technika k videokonferencím za účelem zajištění příslušné úrovně spolupráce, koordinace a využívání společně vypracovaných řešení v oblasti přeshraniční spolupráce. Techniku budou využívat oba partneři a potenciální žadatelé a příjemci na obou stranách hranice v přeshraničních záležitostech v případě, že osobní kontakt nebude možný.

Vedoucí partner: Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Glacensis

Partner projektu: Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska - Euroregion Glacensis

Celkové zdroje: 6 800 Euro
EFRR: 5 780 Euro
Finanční prostředky ze státního rozpočtu: 340 Euro
Jiné národní veřejné finanční prostředky: 680 Euro

IMG_2366_1
IMG_2375
IMG_2374
IMG_2370
Tisknout stránku Vytisknout stránku      
Rychlé odkazy
Fond mikroprojektů
Česko-polská Hřebenovka - východní část
Regional Development Agency
Facebook Euroregionu Glacensis
Youtube kanál Euroregionu Glacensis
Evropské seskupení pro územní spolupráci NOVUM