Euro Region
Čeština Polski
Homepage > About the Euroregion > News Archive > Pozastavení sběru žádostí v rámci Fondu mikroprojektů v Euroregionu Glacensis

Pozastavení sběru žádostí v rámci Fondu mikroprojektů v Euroregionu Glacensis

Dne 14. 2. 2014 byl ukončen sběr mikroprojektů pro 12. zasedaní Euroregionálního řídícího výboru. V rámci 12. dodatečné výzvy budou rozděleny veškeré finanční prostředky z Fondu a sestaven tzv. seznam náhradních mikroprojektů, které získají smlouvu o poskytnutí dotace až po získání dalších úspor ve Fondu. Na tyto mikroprojekty se nebude vztahovat podmínka ukončení doby realizace do 31. 3. 2015 a z důvodu pozdějšího uzavření smlouvy bude Správcem umožněno posunutí harmonogramu ukončení daného mikroprojektu.
 
Zasedání Euroregionálního řídícího výboru FMP se uskuteční na polské straně dne 27. 5.2014.
 
V rámci programového období 2007 – 2013 se již nepředpokládá vyhlášení další výzvy sběru žádostí. Dovolujeme si Vás informovat, že průběžná výzva pro předkládání žádostí do Fondu mikroprojektů v Euroregionu Glacensis v letech 2007 – 2013 byla dnešního dne pozastavena.
 
Sekretariát Euroregionu Glacensis
Tisknout stránku Print the page      
Quick Links
Fond mikroprojektů
Česko-polská Hřebenovka - východní část
Regional Development Agency
Cyklobusy do Orlických hor
Facebook Euroregionu Glacensis
Youtube kanál Euroregionu Glacensis

By using this site, you agree that we may store and access cookies on your device to improve site functionality.