Euro Region
Čeština English
Strona główna > O euroregionie > Archiwum aktualności > Webinář na téma Lázeňství na česko-polské hranici

Webinář na téma Lázeňství na česko-polské hranici

Dne 19.4.2023 od 10:00 se uskutečnil další webinář projektu V Kontaktu na téma Lázeňství na česko-polské hranici.

Lázeňský cestovní ruch a jeho dílčí formy v poslední době velmi získaly na oblibě. Lázeňská místa nabízí návštěvníkům možnost odpočinku, rekreace a množství turistických atraktivit. Součástí každého je i jeho historie a s ní spojené návštěvy nejrůznějších slavných osobností, mj. umělců a spisovatelů. Lázeňství je neodmyslitelnou součástí evropského cestovního ruchu a je důležitým zdrojem příjmů. Lázeňství má v česko-polském pohraničí dlouhou tradici. Na tomto území se nachází jedna z největších koncentrací lázní v obou zemích. Během posledních let prošly nejvýraznější proměnou ze všech segmentů zdravotnictví. Prodělaly úspěšnou privatizaci, masivně investovaly do infrastruktury, daří se jim vyváženě kombinovat nabídku léčebných a relaxačních pobytů, stejně jako i udržovat medicínskou odbornost a sledovat poslední trendy v oblasti jako je např. medical wellness. Cílem webináře je představení lázeňských míst na česko-polské hranici na území Euroregionu Glacensis.

Webinář je realizován v rámci společného projektu „V kontaktu – přeshraniční spolupráce navzdory překážkám. Euroregion Glacensis ho realizuje společně s partnery ESÚS NOVUM a Euroregion Nisa.  Cílem projektu je vytvoření silné a stabilní sítě spolupráce v příhraničním území, která umožní odbourat negativní dopady situace spojené s pandemií a dalšími neočekávanými událostmi. Pořádány jsou jak setkání pracovních skupin zaměřených na určitou oblast přeshraniční spolupráce, tak webináře pro širokou veřejnost zaměřené na česko-polské vztahy a aktuální témata souvisejícími s nejrůznějšími aspekty života napříč oběma zeměmi.

Pozvánka_Lázeňství_19.4.2023
Zaproszenie_Uzdrowiska_19.4.2023
Tisknout stránku Drukuj stronę      
Szybkie linki
Fond mikroprojektů
Česko-polská Hřebenovka - východní část
Regional Development Agency
Facebook Euroregionu Glacensis
Youtube kanál Euroregionu Glacensis
Evropské seskupení pro územní spolupráci NOVUM