Euro Region
Čeština Polski
Homepage > About the Euroregion > News Archive > Příběhy z období pandemie COVID aneb k čemu všemu nám může sloužit euroregion

Příběhy z období pandemie COVID aneb k čemu všemu nám může sloužit euroregion

IMG_0465Euroregion Glacensis v posledních dnech řešil mimořádnou událost, a to pomoc s převozem zesnulého českého občana z Polska do Čech v době, kdy jsou uzavřeny státní hranice a v obou státech platí přísná karanténní opatření. Nešťastná událost se stala ve čtvrtek dne 9.4.2020 před velikonočními svátky, kdy mladý český řidič kamionu při nakládce balíků slámy tragicky zahynul nedaleko Svídnice v Polsku. Bohužel se ukázalo, že Polská republika přijala přísná nařízení v souvislosti s pandemii COVID, která zakazují vývoz zemřelých mimo Polskou republiku a nařízení byla natolik striktní, že neumožňovala vydávat jakékoliv výjimky pro osoby, které nezemřely v souvislosti s nákazou COVID, ale nešťastnou událostí jako se stala tato ve Svídnici. Velvyslanectví České republiky ve Varšavě zahájilo proceduru získání veškerých povolení a Euroregion Glacensis v úzké spolupráci s velvyslanectvím začal organizovat navazující kroky související s převozem zemřelého do České republiky. Jednalo se o velice složitý případ a velké poděkování zde patří vedoucímu konzulárního oddělení velvyslanectví ve Varšavě panu Petru Jesenskému, kterému se podařilo ve spolupráci s dalšími institucemi ve velmi krátké době vyjednat změnu velice přísného nařízení v Polsku tak, aby bylo získáno povolení vývozu těla zemřelého. Jednalo se o občana obce Synkov – Slemeno, okres Rychnov nad Kněžnou. Euroregion Glacensis pomáhal rodině vyplňovat potřebné dokumenty v polském jazyce a předávat je na odpovědné instituce a dále potom zprostředkovával komunikaci rodiny s pohřebním ústavem v Polsku ve věci již konkrétních záležitostí umístění zemřelého do rakve, která byla ze strany hygienické stanice zapečetěna a nemůže být v ČR již otevřena. Po dlouhých třinácti dnech se vše potřebné podařilo dojednat a dnes 22.4.2020 v 10.00 hodin dopoledne došlo k předání těla zemřelého na státní hranici v Náchodě - Kudowa Słone. Společné pracoviště Policie ČR a Straże graniczne schválilo euroregionu výjimku vjetí do meziprostoru kontrol na státní hranici, kde došlo k předání těla na parkovišti před celní budovou. Česká pohřební služba si převzala zemřelého od polské služby a transportovala ho dále do Čech. Pozůstalá rodina se tak dnes již může se svým zesnulým důstojně rozloučit.

 „Pro mě osobně se jednalo o výjimečnou událost, protože jako sekretář Euroregionu Glacensis jsem řešil případ rodiny z obce, kde bydlím a plním zároveň funkci místostarosty. Zemřelého jsem velice dobře znal osobně. Sám jsem si naplno při tomto případu uvědomil, nutnost existence dobrých česko-polských vztahů.“  

Jaroslav Štefek

Sekretář Euroregionu Glacensis 

Odkaz na reportáže v České televizi zde.

Tisknout stránku Print the page      
Quick Links
Fond mikroprojektů
Česko-polská Hřebenovka - východní část
Regional Development Agency
Facebook Euroregionu Glacensis
Youtube kanál Euroregionu Glacensis
Cyklobusy do Orlických hor

By using this site, you agree that we may store and access cookies on your device to improve site functionality.