Euro Region
Čeština Polski
Homepage > About the Euroregion > News Archive > Regionální kongres Euroregionu Glacensis

Regionální kongres Euroregionu Glacensis

9.12.2011

Dne 9. prosince 2011, druhý den po mezinárodní česko-polské konferenci u příležitosti 15. výročí od založení sdružení Euroregion Glacensis, v Hotelu Studánka v Rychnově nad Kněžnou bylo v rámci zasedání Rady a Regionálního kongresu Euroregionu Glacensis  zvoleno nové předsednictvo na rok 2012 v tomto složení:

Předseda sdružení:

Miroslav Vlasák, starosta Žacléře

I. místopředseda sdružení:

Jiří Čepelka, zastupitel Města Ústí nad Orlicí

II. místopředseda sdružení:

Ing. Miroslav Kocián, starosta obce Bílá Voda u Javorníka


Volba nového předsednictva probíhá každoročně na základě Stanov sdružení a v něm zakotveného tzv. rotačního systému volby vedení. Odstupující předseda pan Kocián se stal zároveň II. místopředsedou a bude tak i nadále v předsednictvu pokračovat. Nově zvolený předseda pan Vlasák poděkoval panu Kociánovi za vzorné vedení Euroregionu Glacensis v roce 2011, který byl hodnocen jako jeden z nejúspěšnějších roků v historii euroregionu.
Tisknout stránku Print the page      
Quick Links
Fond mikroprojektů
Česko-polská Hřebenovka - východní část
Regional Development Agency
Cyklobusy do Orlických hor
Facebook Euroregionu Glacensis
Youtube kanál Euroregionu Glacensis

By using this site, you agree that we may store and access cookies on your device to improve site functionality.