Euro Region
English Polski
Domovská stránka > O euroregionu > Archiv aktualit > Vyhlášení výzvy pro mikroprojekty v PO2

Vyhlášení výzvy pro mikroprojekty v PO2

1. LOGO CZ-PL v dobrém rozlišení

Od pondělí 8.3.2021 je vyhlášena 10. výzva pro předkládání projektových žádostí do Fondu mikroprojektů – tato výzva je určena pro mikroprojekty předkládané v rámci prioritní osy 2 s podmínkou, že předložené projektové žádosti musí obsahovat pouze indikátor 91001 „Počet elementů infrastruktury zpřístupňující / zvyšující využití přírodního a kulturního dědictví. Nejzazší termín pro podání žádosti o dotaci je stanoven do 30.6.2021. Mikroprojekty podané do této výzvy nesmí skončit svoji realizaci déle než 31.12.2022.

Upozornění pro žadatele: jedná o zbytkovou alokaci v PO2 a při schválení mikroprojektů bude sestaven seznam rezervních/náhradních projektů. Smlouvy o financování mikroprojektu s úspěšnými žadateli budou uzavírány postupně, jak se budou vracet finance do Fondu mikroprojektů z ukončených projektů, tj. úspory.

Zasedání Euroregionálního řídícího výboru, na kterém budou projednávány předložené mikroprojekty, se uskuteční cca v průběhu října 2021. Do tohoto termínu nesmí projektové žádosti pro toto kolo ukončit realizaci předloženého mikroprojektu.

 

Definice indikátoru „elementy infrastruktury zpřístupňující / zvyšující využití přírodního a kulturního dědictví (kód indikátoru 91001) v PO2:

Element je zde chápán jako konkrétní, zpravidla hmotný prvek nebo soustava dílčích prvků, který zpřístupní / usnadní poznání a využití konkrétní součásti společného přírodního a kulturního dědictví. Např. infrastruktura nacházející se v oblastech a směřující k objektům, které lze považovat za součást dědictví – cyklostezky, naučné stezky a další infrastruktura a vybavení, které přiblíží přírodní a kulturní dědictví návštěvníkům; může se také jednat i o prostory shromažďující a zpřístupňující dědictví společného regionu – např. muzea. Mohou to být i nehmotné prvky např. databáze a další nástroje, jejichž prostřednictvím bude možné poznávat společné přírodní a kulturní dědictví i prostřednictvím vzdáleného přístupu apod. Pokud se bude jednat o sadu jednotlivých (obvykle drobnějších) prvků infrastruktury, které spolu tvoří nějaký logický či vzájemně se doplňující celek, soustavu příbuzných elementů, pak bude do indikátoru započítán pouze jako jeden (např. jednotlivé prvky venkovního inventáře v areálu kulturní památky, které mají usnadnit a zpřístupnit památku dalším skupinám – např. stojany pro kola, drobnější infrastruktura usnadňující návštěvu kulturní památky pro hendikepované apod.), stejně tak pokud bude součástí projektu nějaká nosná infrastruktura (např. cyklostezka), u níž bude umístěn drobnější inventář (např. stojany pro kola, informační tabule apod.), jedná se o jeden prvek tvořící logický celek umožňující jako celek poznání příslušné součásti dědictví.

 

Termíny zahájení a ukončení všech výzev včetně termínů zasedání EŘV najdete v sekci Výzva, termíny FMP.
 
 
Sekretariát FMP

 

Tisknout stránku Vytisknout stránku      
Rychlé odkazy
Fond mikroprojektů
Česko-polská Hřebenovka - východní část
Regional Development Agency
Facebook Euroregionu Glacensis
Youtube kanál Euroregionu Glacensis
Evropské seskupení pro územní spolupráci NOVUM