Euro Region
English Polski
Domovská stránka > O euroregionu > Archiv aktualit > Vyhlášení výzvy pro mikroprojekty v PO4 i PO2

Vyhlášení výzvy pro mikroprojekty v PO4 i PO2

1. LOGO CZ-PL v dobrém rozlišení
Vážení žadatelé,
 
od 4.7.2020 vyhlašujeme nové kolo výzvy! Do této 9. výzvy je umožněno předkládat projektové žádosti do Fondu mikroprojektů v rámci prioritní osy 2 i prioritní osy 4. Nejzazší termíny pro podání projektové žádosti jsou stanoveny takto:
 
  • do 30.9.2020 - termín pro mikroprojekty v rámci prioritní osy 4
  • do 30.10.2020 - termín pro mikroprojekty v rámci prioritní osy 2. Projektová žádost předložená do PO 2 musí splňovat podmínku - musí přispívat pouze k plnění  programového výstupového indikátoru "elementy kulturního/přírodního bohatství se zvýšenou atraktivitou" (kód indikátoru 91002). Zároveň upozorňujeme, že v případě mikroprojektu typu A musí tento indikátor naplňovat oba/všichni partneři! Doporučujeme žadatelům před přípravou projektové žádosti do PO 2 konzultovat se Správcem FMP vhodnost aktivit pro posouzení odpovídajícího indikátoru.
 
Zasedání Euroregionálního řídícího výboru, na kterém budou projednávány předložené mikroprojekty, se uskuteční cca v průběhu března 2021. Do tohoto termínu nesmí předložené žádosti pro toto kolo ukončit svoji realizaci.
 
 
Definice indikátoru "elementy kulturního/přírodního bohatství se zvýšenou atraktivitou" v PO 2:
  • Počet elementů kulturního / přírodního bohatství se zvýšenou atraktivitou (kód indikátoru 91002)

Element je chápán jako konkrétní hmotné či nehmotné dědictví – nemovitá či movitá památka, národní park či přírodní prvek (v ČR typicky např. přírodní/národní přírodní památky), tradiční festival, lidová tradice atd. Musí zahrnovat jak prvek odkazující na dědictví (tj. čehosi co je přenášeno mezi generacemi a je pevně a dlouhodobě ukotveno v území a/nebo jeho socioekonomickém prostředí), tak také prvek společného, tj. existence pojítka, něčeho, proč lze považovat tento element za společný, dotýkající se území a obyvatel na obou stranách hranice. Indikátor naplňuje jak projekt, v jehož rámci dojde k bezprostřednímu zlepšení stavu konkrétního prvku přírodního/kulturního dědictví (např. rekonstrukce kulturních památek, sakrálních staveb, „rekultivace“ zdevastované přírodní památky apod.), ale například i podpořený prvek nehmotného dědictví, u kterého nemusí dojít nutně ke zlepšení stavu, ale např. k jeho obnovení, oživení, zpropagování tak, aby tento prvek (lidová tradice apod.) přežil a dále se rozvíjel.

 

Dokumentace Fondu mikroprojektů nezbytná pro přípravu projektové žádosti je dostupná v sekci Žadatel. Na kompletní termíny FMP se můžete podívat v sekci Výzvy, termíny FMP.

 

Sekretariát Fondu mikroprojektů

Tisknout stránku Vytisknout stránku      
Rychlé odkazy
Fond mikroprojektů
Česko-polská Hřebenovka - východní část
Regional Development Agency
Facebook Euroregionu Glacensis
Youtube kanál Euroregionu Glacensis
Evropské seskupení pro územní spolupráci NOVUM