Euro Region
Čeština Polski
Homepage > About the Euroregion > News Archive > Výroční zpráva k 20 letům existence Euroregionu Glacensis

Výroční zpráva k 20 letům existence Euroregionu Glacensis

obal výroční zpráva 2016-p1
 
U příležitosti 20. výročí od založení sdružení Euroregionu Glacensis byla vydáná výroční zpráva, mapující uplynulých dvacet let. V publikaci se mj. dozvíte základní informace o vzniku sdružení, právní základy, orgány euroregionu. Naleznete zde seznamy členské základny, partnerských obcí. V rubrice "Nejaktivnější obce v rámci příhraniční spolupráce" naleznete články, které popisují společné aktivity obcí a realizované projekty nejaktivnějších měst a obcí za území Euroregionu Glacensis. Významnou úlohu v průběhu dvacetileté působnosti euroregionu odehrály i dotační programy Evropské unie - podrobné informace, vč. popisů projektů naleznete od 47 stránky. Na konci publikace je uveden přehledný seznam nejvýznamnějších událostí podle jednotlivých roků.
 
 
Publikace byla vydána v rámci projektu     "20 let Euroregionu Glacensis"
                                                                    reg. číslo CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_008/0000377
Vedoucí partner,
zodpovědný za aktivitu výroční zprávy:      Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Glacensis
Partner projektu:                                     Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska - Euroregion Glacensis
Publicita FMP - kompletní
Tisknout stránku Print the page      
Quick Links
Fond mikroprojektů
Česko-polská Hřebenovka - východní část
Regional Development Agency
Cyklobusy do Orlických hor
Facebook Euroregionu Glacensis
Youtube kanál Euroregionu Glacensis

By using this site, you agree that we may store and access cookies on your device to improve site functionality.