Euro Region
English Polski
Domovská stránka > O euroregionu > Archiv aktualit > Výsledky 11. zasedání EŘV

Výsledky 11. zasedání EŘV

1. LOGO CZ-PL v dobrém rozlišení
Dne 13.10.2021 se konalo 11. zasedání Euroregionálního řídícího výboru Fondu mikroprojektů v Euroregionu Glacensis. Na tomto zasedání byly projednávány mikroprojekty ze dvou ukončených výzev - z 10. kola výzvy FMP určeného pro prioritní osu 4 (termín ukončení výzvy k 30.4.2021) a také z 10. kola výzvy FMP určeného pro prioritní osu 2 (výzva ukončena k 30.6.2021). Na 11. zasedání EŘV bylo předloženo k projednání 33 mikroprojektů z dubnové výzvy (PO4) a dále 13 mikroprojektů z červnové výzvy (PO2). Z celkového počtu 46 projednávaných mikroprojektů bylo na tomto výboru schváleno k financování 40 projektů. V dělení na prioritní osy bylo podpořeno v prioritní ose 4 celkem 30 projektů a v prioritní ose 2 celkem 10 projektů, přičemž u PO2 byl stanoven seznam náhradních/rezervních mikroprojektů - smlouvy o financování s náhradními projekty budou uzavírány postupně tak, jak se budou vracet finanční prostředky z úspor do Fondu, tj. úspory z vyúčtovaných projektů. Předpokládáme, že na všechny náhradní projekty by měly finanční prostředky do konce tohoto programového období vystačit.
 
Přehled schválených projektů je ke stažení v sekci Schválené projekty.
 
 
Na tomto výboru byly také schváleny termíny nových výzev FMP - od 1.11.2021 budou vyhlášeny dvě výzvy a budou ukončeny ke dni 31.1.2022. Bylo stanoveno, že do těchto výzev mohou být předkládány mikroprojekty na všechny vhodné aktivity v prioritní ose 4 s podmínkou, že:
- do jedné výzvy jsou předkládány projektové žádosti na aktivity určené pro úzkou cílovou skupinu v PO4, které musí být předkládány a vykazovány zjednodušeně formou zjednodušeného vykazování
- do druhé výzvy jsou předkládány projektové žádosti na všechny ostatní vhodné aktivity v PO4, které musí být předkládány a vykazovány klasicky dosud stávající formou
Zároveň byla stanovena podmínka, že mikroprojekty předkládané do obou těchto výzev nesmí skončit svoji realizaci déle než 31.12.2022. Schvalování mikroprojektů dvou výzev proběhne cca v květnu 2022.
 
Kompletní informace k výzvám včetně podmínek a termínů najdete v sekci Výzva, termíny FMP.
 
 
Více informací k tzv. "zjednodušenému vykazování" připravujeme... Informace budou od 1.11.2021 zveřejněny na webových stránkách a budou také součástí dokumentace FMP - Směrnice pro žadatele a Příručky pro konečné uživatele, která bude aktualizovaná s platností od 1.11.2021. Zároveň informujeme, že Správce FMP bude dne 22.11.2021 pořádat školení pro žadatele, kde budou k tomuto "zjednodušenému vykazování" prezentovány podrobné informace. 
 
Na školení pro žadatele se můžete přihlásit v sekci Semináře.
 
 
 
Všem úspěšným žadatelům, jejichž mikroprojekty byly podpořeny k financování, blahopřejeme a přejeme zdárnou realizaci jejich mikroprojektů!
 
Sekretariát FMP
Tisknout stránku Vytisknout stránku      
Rychlé odkazy
Fond mikroprojektů
Česko-polská Hřebenovka - východní část
Regional Development Agency
Facebook Euroregionu Glacensis
Youtube kanál Euroregionu Glacensis
Evropské seskupení pro územní spolupráci NOVUM