Euro Region
Čeština Polski
Homepage > About the Euroregion > News Archive > VÝUKA POLŠTINY ZAČNE LETOS V ZÁŘÍ

VÝUKA POLŠTINY ZAČNE LETOS V ZÁŘÍ

1. LOGO CZ-PL v dobrém rozlišení

Způsob výběru účastníků česko-polských kurzů

imagesYGZZ8HPRV rámci projektu budou realizovány 3 roční kurzy výuky polského a českého jazyka celkem pro 300 účastníků. Během 1 kurzu bude vyškoleno 50 účastníků z České republiky a 50 účastníků z Polské republiky.

Vysílající organizace: neziskový sektor – oprávnění žadatelé v PO 4 – obce, svazky obcí, neziskové organizace, profesní komory, spolky apod.

Účastníci: osoby zabývající se aktivitami přeshraniční spolupráce, osoby přicházející do kontaktu s turisty ve vysílající organizaci, to je např. manažeři přeshraničních projektů, starostové, pracovníci informačních center, pracovníci muzeí, zástupci škol, apod. 

Územní vymezení: správní území ESÚS NOVUM (Dolnoslezské vojvodství, Liberecký kraj, Královéhradecký kraj, Pardubický kraj, Olomoucký kraj) a organizace se sídlem na vymezeném území

Způsob výběru: zájemci se budou přihlašovat prostřednictvím partnerů projektu.


Zájemci z území Libereckého kraje – Evropské seskupení pro územní spolupráci NOVUM, Miroslav Vlasák, e-mail: miroslav.vlasak@euwt-novum.eu.

Zájemci z území Královéhradeckého, Pardubického a Olomouckého kraje - Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska - Euroregion Glacensis, Jaroslav Štefek, jaroslav.stefek@euro-glacensis.cz.

Zájemci z území regionu Wałbrzych - Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Glacensis, Bernadeta Tambor, btambor@eg.ng.pl.

Zájemci z území regionu Jelenia Góra - Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., Aneta Mędza, aneta.medza@karr.pl.

 

Popis jednoho cyklu kurzu:

Počet účastníků kurzu: 100 účastníků - 50 z České republiky a 50 z Polské republiky

Délka kurzu: 10 měsíců – tzv. jeden školní rok, účastníci se budou účastnit vždy jednoho školního roku trvajícího od září 2020 do června 2021.

Postup výuky: výuka bude zahájena v září 2020 prostřednictvím e-learningového modulu. Po dosažení určité úrovně znalostí ve druhé polovině školního roku bude následovat pro všechny účastníky jedno společné 3 denní setkání. Vzhledem k časové variabilitě a rozdělení velkého počtu účastníků se bude jednat o 2 setkání po 50 účastnících (25 ČR/25 PR). Účastníci kurzů se sjedou na jedno místo s noclehem na 3 dny, kde bude probíhat celodenní intenzivní výuka s lektorem, kde si osvojí dosažené znalosti z e-learningu v praxi. Po třídenní praktické výuce bude kurz dále pokračovat opět e-learningem až do ukončení školního roku v červnu 2021. Kurz bude ukončen závěrečným jednodenním workshopem.

PŘIHLÁŠKA DO E-LEARNINGOVÉHO KURZU

JE PODMÍNĚNA ZÁVAZKEM ÚČASTI

NA DVOU VÝŠE UVEDENÝCH SETKÁNÍCH

(3 DENNÍ  KURZ S LEKTOREM A ZÁVĚREČNÝ WORKSHOP)

Více informací k projektu Vzdělávání nezná hranic- naleznete zde
Tisknout stránku Print the page      
Quick Links
Fond mikroprojektů
Česko-polská Hřebenovka - východní část
Regional Development Agency
Facebook Euroregionu Glacensis
Youtube kanál Euroregionu Glacensis
Cyklobusy do Orlických hor

By using this site, you agree that we may store and access cookies on your device to improve site functionality.