Euro Region
Čeština English
Strona główna > O euroregionie > Archiwum aktualności > Výzva II. k podání nabídky

Výzva II. k podání nabídky

Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska - Euroregion Glacensis vyzývá v souladu s Metodikou zadávání zakázek financovaných ze zdrojů Evropské Unie a v souladu s Doplňujícím výkladem k postupům pro zadávání zakázek spolufinancovaných ze zdrojů EU, nespadajících pod aplikaci zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v programovém období 2007 - 2013 k podání nabídky k zakázce malého rozsahu (dále jen zakázka) s názvem:
 
„Analýza systémových problémů přeshraniční spolupráce na česko-polské hranici“
 
v rámci projektu „EUREGIO PL-CZ“, reg.č. projektu PL.3.22/3.1.00/11.02546. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj z Operačního programu přeshraniční spolupráce ČR – PR v období 2007 – 2013.
     Nejedná se o zadávací řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.
  
Dokumenty k výzvě:
Výzva k podání nabídky  ze dne 11.3.2013                 ke stažení zde
Příloha č. 1 - Krycí list nabídky                                ke stažení zde
Příloha č. 2 - Čestné prohlášení                               ke stažení zde
Příloha č. 3 - Vzor - Položkový rozpočet                    ke stažení zde
Příloha č. 4 - Metodika zpracování analýzy                ke stažení zde
Příloha č. 5 - Návrh smlouvy o dílo                           ke stažení zde
Příloha č. 6 - Čestné prohlášení                               ke stažení zde

Tisknout stránku Drukuj stronę      
Szybkie linki
Fond mikroprojektů
Česko-polská Hřebenovka - východní část
Regional Development Agency
Cyklobusy do Orlických hor
Facebook Euroregionu Glacensis
Youtube kanál Euroregionu Glacensis

Przez używanie niniejszej witryny internetowej wyrażają Państwo zgodę na zapisywanie plików cookies, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania stron.