Euro Region
English Polski
Domovská stránka > O euroregionu > Archiv aktualit > Výzva na mikroprojekty v PO4

Výzva na mikroprojekty v PO4

1. LOGO CZ-PL v dobrém rozlišení
 
Vážení žadatelé,
 

dovolujeme si Vás informovat, že Správce Fondu mikroprojektů v Euroregionu Glacensis vyhlašuje dnem 3.10.2022 dvě výzvy na předkládání projektových žádostí v prioritní ose 4 - jedná se o výzvu na "zjednodušené" i na "klasické" projekty:

Prioritní osa 4 - 15. kolo výzvy FMP - "zjednodušené" projekty:

Správce Fondu mikroprojektů v Euroregionu Glacensis vyhlašuje dnem 3.10.2022 15. kolo výzvy FMP na předkládání projektových žádostí v prioritní ose 4:

 • Výzva je zaměřená pouze na aktivity v PO4, které spadají do seznamu a kategorií aktivit vykazovaných zjednodušenou metodou vykazování výdajů a jsou určené pro úzkou cílovou skupinu, kde je známý předpokládaný počet účastnících se osob
 • Mikroprojekty v této výzvě musí být předkládány a vykazovány zjednodušeně formou zjednodušených metod vykazování výdajů. V monitorovacím systému ISKP+ se jedná o výzvu pod číslem "11_22_038"
 • Více informací o zjednodušeném vykazování najdete zde
 • Termín zahájení výzvy – 3.10.2022
 • Termín ukončení výzvy – 15.11.2022 (projektové žádosti lze předkládat do nejzazšího termínu 15.11.2022 do půlnoci, tj. 23:59:59 hodin)
 • Termín zasedání 16. EŘV – 1/2023 (16. zasedání Euroregionálního řídícího výboru, na kterém budou projednávány předložené mikroprojekty, se uskuteční v průběhu ledna 2023. Do tohoto termínu nesmí projektové žádosti pro toto kolo ukončit realizaci předloženého mikroprojektu)
 • Mikroprojekty podané do této výzvy musí skončit svoji realizaci nejpozději do 31.5.2023 (tzn. v předložené projektové žádosti musí být vyplněno datum ukončení fyzické realizace nejpozději dne 31.5.2023)
 • Bude-li mikroprojekt na 16. zasedání EŘV v lednu 2023 schválen jako tzv. náhradní/rezervní mikroprojekt a v rámci Fondu se vytvoří dostatečný objem prostředků pro jeho financování, bude konečnému uživateli v případě potřeby umožněno ukončení realizace projektu až do 31.7.2023 s podmínkou, že konečný uživatel bude povinen předložit vyúčtování Správci Fondu do 14 kalendářních dní. Toto bude umožněno pouze schváleným náhradním projektům. Pro všechny náhradní projekty, které tuto možnost využijí a ukončení realizace mikroprojektu tak bude v časovém rozmezí od 1.6.2023 do 31.7.2023, platí povinnost předložení vyúčtování Správci FMP nejpozději do 14 kalendářních dní.

Kategorie aktivit a jejich jednotkový náklad – platnost pro tuto výzvu:

 • Sportovní aktivity a aktivity spolků – 25 EUR / osoboden
 • Tábory a výměnné pobyty – 40 EUR / osoboden
 • Konference a workshopy – 38 EUR / osoboden
 • Poznávací /turistické zájezdy, výlety, exkurze – 30 EUR / osoboden
 • Výukové a vzdělávací akce – 31 EUR / osoboden
 • Publicita – 34 EUR za projekt

 

Prioritní osa 4 - 16. kolo výzvy FMP - "klasické" projekty: 

Správce Fondu mikroprojektů v Euroregionu Glacensis vyhlašuje dnem 3.10.2022 16. kolo výzvy FMP na předkládání projektových žádostí v prioritní ose 4:

 • Výzva je zaměřená pouze na aktivity v PO4 vykazované klasickou metodou vykazování výdajů (jedná se o akce určené pro širokou cílovou skupinu a pro veřejnost a všechny ostatní vhodné aktivity v PO4 kromě aktivit spadajících do seznamu a kategorií aktivit vykazovaných zjednodušeně)
 • Mikroprojekty v této výzvě musí být předkládány a vykazovány klasicky formou klasických metod vykazování výdajů. V monitorovacím systému ISKP+ se jedná o výzvu pod číslem "11_16_008"
 • Termín zahájení výzvy – 3.10.2022
 • Termín ukončení výzvy – 15.11.2022 (projektové žádosti lze předkládat do nejzazšího termínu 15.11.2022 do půlnoci, tj. 23:59:59 hodin)
 • Termín zasedání 17. EŘV – 1/2023 (17. zasedání Euroregionálního řídícího výboru, na kterém budou projednávány předložené mikroprojekty, se uskuteční v průběhu ledna 2023. Do tohoto termínu nesmí projektové žádosti pro toto kolo ukončit realizaci předloženého mikroprojektu)
 • Mikroprojekty podané do této výzvy musí skončit svoji realizaci nejpozději do 31.5.2023 (tzn. v předložené projektové žádosti musí být vyplněno datum ukončení fyzické realizace nejpozději dne 31.5.2023)
 • Bude-li mikroprojekt na 17. zasedání EŘV v lednu 2023 schválen jako tzv. náhradní/rezervní mikroprojekt a v rámci Fondu se vytvoří dostatečný objem prostředků pro jeho financování, bude konečnému uživateli v případě potřeby umožněno ukončení realizace projektu až do 31.7.2023 s podmínkou, že konečný uživatel bude povinen předložit vyúčtování Správci Fondu do 14 kalendářních dní. Toto bude umožněno pouze schváleným náhradním projektům. Pro všechny náhradní projekty, které tuto možnost využijí a ukončení realizace mikroprojektu tak bude v časovém rozmezí od 1.6.2023 do 31.7.2023, platí povinnost předložení vyúčtování Správci FMP nejpozději do 14 kalendářních dní.

 

Informace o všech výzvách a termínech FMP najdete zde.

Projektové záměry je možné konzultovat osobně v sídle Správce FMP v Rychnově nad Kněžnou (po předchozí telefonické domluvě), možné jsou také emailové či telefonické konzultace. 

Sekretariát FMP

Tisknout stránku Vytisknout stránku      
Rychlé odkazy
Fond mikroprojektů
Česko-polská Hřebenovka - východní část
Regional Development Agency
Facebook Euroregionu Glacensis
Youtube kanál Euroregionu Glacensis
Evropské seskupení pro územní spolupráci NOVUM