Euro Region
English Polski
Domovská stránka > O euroregionu > Archiv aktualit > Zasedání k plánované rekonstrukci dopravní tepny S8 Vratislav – Kladsko – státní hranice

Zasedání k plánované rekonstrukci dopravní tepny S8 Vratislav – Kladsko – státní hranice

Dne 15.12.2016 se v Kladsku uskutečnilo zasedání k plánované rekonstrukci dopravní tepny S8 Vratislav – Kladsko – státní hranice. Zasedání zorganizovalo ESÚS NOVUM a zúčastnili se ho starostové kladského okresu, zástupci dopravních institucí Dolnoslezského vojvodství, ale také celé vedení české části Euroregionu Glacensis. Zástupci Dolnoslezského vojvodství informovali, že v současné době je pro Dolnoslezské vojvodství největší prioritou realizovaná výstavba dálničního spojení s Českou republikou S3/D11 vedoucí ve směru Vratislav – Legnica – Bolków – Lubawka – Trutnov – Hradec Králové – Praha. Druhý koridor ve směru na Vídeň je veden z Vratislavy ve směru na Opole – Ostravu – Brno – Vídeň. Kladské pomezí tak není součástí mezinárodních koridorů TNT sítě -středoevropského dopravního koridoru od Severního moře vedoucí do střední Evropy, ale je uprostřed těchto mezinárodních dopravních tahů. Důležitost dopravní komunikace S8 ve směru Vratislav – Kladsko není zpochybnitelná. Návaznost na Českou republiku však není zcela jasná. Jak ve směru na Náchod, tak i na Dolní Lipku v tuto chvíli nejsou dořešeny navazující úseky v České republice. Problémový průtah města Náchod je dlouhodobě znám, pokračování koridoru z Dolní Lipky na Olomouc je problematické z důvodů horských oblastí. Díky iniciativě starostů kladského okresu se podařilo zapsat S8 do národního programu dopravních investic. V tuto chvíli se proto započalo s vyhledávacími studiemi vedení ve směru Vratislav – Kladsko. Aktuální intenzita dopravy je velice vysoká, a to v průměru 13 tis. vozidel/1 den. V tomto úseku dlouhém cca 75 km je množství úseků vedoucích přes centra obcí. V tuto chvíli se jedná o přípravě projektových dokumentací v parametrech rychlostní komunikace se střídáním pruhů 2+1. Celý tah je rozdělen na tři samostatné úseky:

  1. Kladsko – Zabkowice Slaskie – úseky v parametrech 2+1 vč. obchvatu Kladska, který je již ve výstavbě a obchvatu Zabkowic Slaskich
  2. Zabkowice Slaskie – Lagiewniki – úsek v parametrech 2+1 s přestavbou křižovatek
  3. Lagiewniki – Wroclav – nejzatíženější úsek s intenzitou dopravy 19 tis./ 1 den bude v parametrech 2 + 2

Plánované termíny:

rok 2016 – podpis smlouvy se společností pro vyhotovení projektové dokumentace

rok 2018 – zahájení hodnocení ekonomické využitelnosti

rok 2019 – předložení do státního programu a posouzení EIA

rok 2020 – zahájení stavebního povolení

rok 2021 – zahájení stavebních prací

rok 2024 – ukončení stavebních prací

V tomto celkovém kontextu je třeba si uvědomit souběžnou investici koridoru S3 – D11, která bude bezesporu dokončena v rychlejším harmonogramu a může nastat situace, že po otevření této důležité dopravní tepny dojde k poklesu intenzity dopravy na S8 a k přehodnocení potřebnosti této investice a její ekonomické využitelnosti.

Sekretariát euroregionu

Zasedání - rekonstrukce S8 Vratislav - Kladsko

IMG_2745IMG_2742IMG_2740
Tisknout stránku Vytisknout stránku      
Rychlé odkazy
Fond mikroprojektů
Česko-polská Hřebenovka - východní část
Regional Development Agency
Facebook Euroregionu Glacensis
Youtube kanál Euroregionu Glacensis
Evropské seskupení pro územní spolupráci NOVUM