Euro Region
English Polski
Domovská stránka > O euroregionu > Archiv aktualit > Zasedání Regionálního kongresu Euroregionu Glacensis

Zasedání Regionálního kongresu Euroregionu Glacensis

      Dne 6. prosince 2012, v den 16. výročí od založení sdružení, se v prostorách Hotelu Studánka v Rychnově nad Kněžnou konalo letos již druhé zasedání členské základny - Regionálního kongresu Euroregionu Glacensis. Před samotným jednáním kongresu zasedala Rada sdružení, na které bylo zvoleno nové složení předsednictva v tomto složení: předseda Jiří Čepelka (jmenovaný zástupce Města Ústí nad Orlicí), 1. místopředseda Ing. Miroslav Kocián (starosta Bílé Vody u Javorníka) a 2. místopředsedou se stal p. Petr Hudousek (zástupce Dobrovolného svazku obcí Region Orlické hory). Dle stanov EURG je uplatňován tzv. princip rotace vedení EURG. Předseda sdružení je volen vždy na jeden kalendářní rok a pak jej střídá I. místopředseda. Složení předsednictva je zastoupeno vždy členy za území jednotlivých krajů Královéhradeckého, Pardubického a Olomouckého.
      Důležitým bodem jednání byly aktuální informace o přípravách na nové programovací období 2014-2020. Dne 28. listopadu 2012 Vláda České republiky schválila materiál předložený ministerstvem pro místní rozvoj, který představuje základní stavební kámen pro příští programové období. Vymezeny jsou operační programy pro jednotlivé fondy Evropské unie.

          V rámci cíle „Investice pro růst a zaměstnanost“:
Operační program „Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost“ řízený ministerstvem průmyslu a obchodu;
Operační program „Výzkum, vývoj a vzdělávání“ řízený ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy;
Operační program „Zaměstnanost“ řízený ministerstvem práce a sociálních věcí;
Operační program „Doprava“ řízený ministerstvem dopravy;
Operační program „Životní prostředí“ řízený ministerstvem životního prostředí;
„Integrovaný regionální operační program“ řízený ministerstvem pro místní rozvoj;
Operační program „Praha – pól růstu ČR“ řízený Magistrátem hlavního města Prahy;
Operační program „Technická pomoc“ řízený ministerstvem pro místní rozvoj.
 
          V rámci cíle „Evropská územní spolupráce“:
Operační program přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Polskou republikou řízený ministerstvem pro místní rozvoj
Operační program přeshraniční spolupráce mezi Slovenskou republikou a Českou republikou koordinovaný na území České republiky ministerstvem pro místní rozvoj;
Operační program přeshraniční spolupráce mezi Rakouskou republikou a Českou republikou koordinovaný na území České republiky ministerstvem pro místní rozvoj;
Operační program přeshraniční spolupráce mezi Svobodným státem Bavorsko a Českou republikou koordinovaný na území České republiky ministerstvem pro místní rozvoj;
Operační program přeshraniční spolupráce mezi Svobodným státem Sasko a Českou republikou koordinovaný na území České republiky ministerstvem pro místní rozvoj;
Operační program nadnárodní spolupráce „Central Europe“ koordinovaný na území České republiky ministerstvem pro místní rozvoj;
Operační programy meziregionální spolupráce koordinované na území České republiky ministerstvem pro místní rozvoj.
        Pro intervence Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova pak Program rozvoje venkova 2014-2020 a pro Evropský námořní a rybářský fond Program Rybářství 2014-2020. Oba programy budou v gesci ministerstva zemědělství.
     Předpokládá se, že nové operační programy budou spuštěny na začátku roku 2015. Sekretariát Euroregionu Glacensis bude v souvislosti s přípravou nového programového období EU 2014-2020 průběžně informovat členy o stavu přípravy nových dotačních programů.

Sekretariát euroregionu
P1000695
P1000690
P1000687
P1000681
Tisknout stránku Vytisknout stránku      
Rychlé odkazy
Fond mikroprojektů
Česko-polská Hřebenovka - východní část
Regional Development Agency
Facebook Euroregionu Glacensis
Youtube kanál Euroregionu Glacensis
Evropské seskupení pro územní spolupráci NOVUM