Euro Region
Čeština English

EUREGIO PL-CZ

logotype CZ-PL a symbol EU with texts (fullcolor with gradient)

Realizacja zakończona

 

Partner wiodący projektu:

polska część Euroregionu Stowarzyszenie Gmin Dorzecza Górnej Odry – Euroregion Silesia

 

Partnerzy projektu z czeskiej strony:

 • Euroregion Nisa
 • Euroregion Praděd
 • Euroregion Silesia
 • Euroregion Těšínské Slezsko
 • Euroregion Beskydy
 • Euroregion Glacensis

Partnerzy projektu z polskiej strony:

 • Euroregion Nysa
 • Euroregion  Pradziad
 • Euroregion Śląsk Cieszyński
 • Euroregion Glacensis

Harmonogram:

 • realizacja w latach 2012-2013

Program:

 • Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej 2007-2013 Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska

Całkowity budżet:

 • Całkowity budżet zaplanowano w wysokości 345 543,00 EUR
 • Budżet Euroregionu Glacensis zaplanowano w wysokości  59 695,80 EUR

Cel projektu:

 • Głównym celem projektu jest pogłębienie współpracy i pozyskanie nowych doświadczeń w euroregionach na polsko-czeskim pograniczu, będących podstawą do przygotowania się na przyszły okres programowania po 2013 roku. Celem projektu jest ponadto poprawa warunków realizacji i postrzegania współpracy transgranicznej polsko-czeskich euroregionów zarówno modelowo, jak i w formie promocji tej współpracy rozumianej kompleksowo w Polsce i Czechach oraz poza tym obszarem, tj. w ramach UE. Jednym z podstawowych celów jest również opracowanie dokumentu pn. „Analiza problemów współpracy transgranicznej“. Będzie to kompleksowy dokument wskazujący na systemowe bariery i problemy, które nie pozwalają na rozwój współpracy transgranicznej w różnych dziedzinach życia. Opracowany dokument będzie podstawą do późniejszego inicjowania zmian ustaw, rozporządzeń i norm w celu poprawy  uwarunkowań współpracy transgranicznej w różnych dziedzinach.

Działania  projektu:

Wzajemne poznawanie się i rozwijanie współpracy
 • trzydniowe spotkania w poszczególnych euroregionach, w ramach których będą omawiane również specyficzne problemy współpracy  transgranicznej, opisane następnie w „Analizie problemów współpracy transgranicznej“
 • zaplanowane są dwa spotkania w roku i każdy EURG (CZ + PL)  odpowiedzialny jest za zorganizowanie jednego takiego spotkania
Zdobywanie doświadczeń za granicą
 • dotyczy to podróży studyjnych za granicę podczas realizacji projektu (pogranicze francusko-belgijskie, Instytut w Kehl oraz konferencja Stowarzyszenia Europejskich Regionów Graniczych)
Analiza problemów współpracy transgranicznej
 • opracowanie „Analizy problemów współpracy transgranicznej“ w wersji polsko-czeskiej
 • dane będą gromadzone podczas euroregionalnych spotkań oraz przy aktywnym udziale grup roboczych Polsko-Czeskiej Komisji Międzyrządowej
Działania promocyjno-informacyjne
 • organizacja czterech konferencji (w Ostrawie, Karkonoszach, Warszawie i Raciborzu)
 • stworzenie wspólnej strony internetowej w wersji czeskiej, polskiej, niemieckiej, angielskiej i francuskiej
 • wydanie jednej mapy pogranicza polsko-czeskiego w wersji polskiej, czeskiej i angielskiej
 • wydanie publikacji poświęconej współpracy transgranicznej we wszystkich euroregionach w wersji polskiej i czeskiej, ze streszczeniem także w języku angielskim

Z tego wybrane działania Euroregionu Glacensis:

 • opracowanie  „Analizy problemów współpracy transgranicznej“ przez wykonawcę z zewnątrz
 • zorganizowanie konferencji prezentującej pierwsze efekty realizacji projektu w Trutnovie, skierowanej do osób zajmujących się współpracą transgraniczną. 
Przedstawiciele EG (osoby reprezentujące i pracownicy) będą uczestniczyć w działaniach organizowanych przez pozostałych partnerów projektu.


Do tej pory nie zrealizowano żadnego działania, nadal uzgadniany jest budżet projektu poszczególnych partnerów, ponieważ Komitet Monitorujący nie zaakceptował w pełni liczby staży zagranicznych. Z tego powodu nie podpisano Umowy i nie jest znana wartość dofinansowania.
Tisknout stránku Drukuj stronę      
Szybkie linki
Fond mikroprojektů
Česko-polská Hřebenovka - východní část
Regional Development Agency
Cyklobusy do Orlických hor
Facebook Euroregionu Glacensis
Youtube kanál Euroregionu Glacensis