Euro Region
English Polski
Domovská stránka > Projekty euroregionu > Euroregionální tematické exkurze

Euroregionální tematické exkurze

Logo_cz_pl_eu_barevne

Projekt v realizaci

Registrační číslo CZ.11.4.120/0.0/0.0/22_038/0003325

 

Partneři projektu:

Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska - Euroregion Glacensis

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Glacensis 

 

Harmonogram:

1.12.2022 - 31.5.2023

 

Program:

Program Interreg V-A Česká republika - Polsko

FOND MIKROPROJEKTŮ V EUROREGIONU GLACENSIS

Prioritní osa 4 - Spolupráce institut a komunit -  Zjednodušené vykazování

Typ projektu: typ B - partnerský

 

Rozpočet:

Celkem    5 434 €

 

Cíl projektu:

Cílem projektu je seznámení především nových zástupců obcí se zástupci polských členů, česko-polskými projekty, možnostmi v oblasti přeshraniční spolupráce a podpoření vytváření nových kontaktů mezi českými a polskými členy a žadateli. Akce budou samozřejmě přístupné také pro zástupce, kteří již tuto funkci vykonávají delší období a mají nadále zájem pokračovat v započaté přeshraniční spolupráci a chtějí získat další inspiraci pro její pokračování, ať už s dřívějšími partnery nebo partnery novými.
Plánováno je uskutečnění čtyř akcí, při nichž budou navštívena hlavní centra jednotlivých krajů a vojvodství a představena jejich historická a současná úloha v regionu. Zde bude pozornost soustředěna česko-polskou stopu v těchto městech, představení zásadních objektů a návštěvu míst souvisejících s přeshraniční spoluprací. Exkurze budou zároveň účastníkům vytvářet prostor pro možnost strávit čas se svými protějšky z druhé strany, navázat nové kontakty a upevnit stávající. Sloužit budou také jako inspirace pro budoucí projekty, především do následujícího programovacího období.

 

Aktivity projektu:

Čtyři exkurze do hlavních měst krajů a vojvodství na území Euroregionu Glacensis - do Wroclawi, Hradce Králové, Pardubic a Olomouce 
 

 

Dne 16. prosince 2022 se uskutečnila první ze čtyř euroregionálních exkurzí starostů a pracovníků městských a obecních úřadů, a to do sídla vojvodského úřadu - Wroclawi.

Exkurze byla orgaizována nejen pro nové starosty obcí, kteří vzešli z nedávných podzimních komunálních voleb do samosprávy, ale také i pro ty stávající zástupce, kteří mají zájem o přeshraniční spolupráci. Cílem cesty bylo seznámení účastníků s činností polské samosprávy, představení hlavního města Dolnoslezského vojvodství, představení možností v oblasti přeshraniční spolupráce. Ve večerních hodinách na účastníky čekala individuální návštěva centra města s vánočními trhy. Město Wroclaw je známé svoji krásnou vánoční atmosférou.

EXKURZE WROCLAW 16.12.22

IMG_8066IMG_8065IMG_8083IMG_8104IMG_8105IMG_8121IMG_8131IMG_8155IMG_8160
Tisknout stránku Vytisknout stránku      
Rychlé odkazy
Fond mikroprojektů
Česko-polská Hřebenovka - východní část
Regional Development Agency
Facebook Euroregionu Glacensis
Youtube kanál Euroregionu Glacensis
Evropské seskupení pro územní spolupráci NOVUM