INTERREG IIIA

logo INTERREG
Program INTERREG III, który składał się z trzech części (A, B, C), był jedną z inicjatyw wspólnotowych, zatwierdzonych przez Komisję Europejską dla państw członkowskich Unii Europejskiej i był instrumentem na rzecz pokonywania niedogodności wynikających z przygranicznego położenia danego regionu w  okresie programowania 2004-2006. Część A dotyczyła współpracy transgranicznej, część B – współpracy ponadnarodowej, a część C – współpracy międzynarodowej.

Inicjatywa Wspólnotowa INTERREG IIIA była w Czechach realizowana za pośrednictwem pięciu samodzielnych programów według podziału terytorialnego. Na naszym terenie był to program czesko-polski, w ramach którego jedynego strona czeska pełniła funkcję Instytucji Zarządzającej. Program poświęcony był mniejszym projektom o konkretnym oddziaływaniu na dany obszar przygraniczny. Program nawiązywał bezpośrednio do programu przedakcesyjnego PHARE CBC. W ramach Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG IIIA realizowano również tzw. Fundusz Mikroprojektów nawiązujący do udanego programu współpracy transgranicznej CBC PHARE – Wspólny Fundusz Małych Projektów. Fundusz Mikroprojektów wdrażały poszczególne euroregiony. W Euroregionie Glacensis w procesie wdrażania uczestniczyła również RDA Rychnov nad Kněžnou.

W ramach Funduszu Mikroprojektów zakontraktowano, zrealizowano i zrefundowano w Euroregionie Glacensis łącznie 110 projektów. Projekty realizowane z Funduszu Mikroprojektów przyczyniły się w Euroregionie Glacensis do rozwoju kulturalnego, społecznego, socjalnego i gospodarczego obszaru przygranicznego obu państw. Były wzajemnie koordynowane i przebiegały w zgodności i współpracy, odbyły się liczne wspólne przedsięwzięcia różnych podmiotów z obu stron granicy – imprezy kulturalne i sportowe, działania na rzecz ochrony środowiska, wymienne pobyty studyjne, przedsięwzięcia publikacyjne i oświatowe, powstały sieci przedsiębiorców, realizowano wiele działań wspomagających trwałą poprawę życia mieszkańców i podniesienie atrakcyjności polsko-czeskiego pogranicza. W ramach realizacji tych projektów wzmocniły się polsko-czeskie stosunki, zwiększył się zakres wspólnych przedsięwzięć, nawiązano nowe kontakty i współpracę transgraniczną.

Sekretariat Euroregionu
 
Wykaz zatwierdzonych projektów w Euroregionie Glacensis do pobrania TU


"Niniejszy projekt został dofinansowany ze źrodeł EU w ramach Inicjatywy INTERREG IIIA za pośrednictwem Euroregionu Glacensis" 
logo Euroregion
UEx

Kontakty

Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska - Euroregion Glacensis
Panská 1492
516 01 Rychnov nad Kněžnou

Przez używanie niniejszej witryny internetowej wyrażają Państwo zgodę na zapisywanie plików cookies, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania stron.