OPPS ČR-PR 2007-2013 - informace o programu

Operační program přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika 2007-2013 svým charakterem navazoval na zkušenosti z předchozích programů realizovaných za podpory prostředků EU, kterými byl Program Iniciativy Společenství INTERREG IIIA, jenž probíhal v letech 2004-2006, a předvstupní programy Phare Credo a CBC, jenž byly realizovány v letech 1997-2003.

Hlavním cílem OPPS ČR-PR 2007-2013 byla přeshraniční spolupráce a rozvoj česko-polského příhraničí. Jednalo se především o posilování vzájemných hospodářských, společenských a kulturních vztahů, společnou péči o přírodní bohatství, rozvoj cestovního ruchu, budování flexibilního trhu práce a jiných oblastí rozvoje.

Kompaktní součástí OPPS ČR-PR 2007-2013 byl, stejně jako v předchozích obdobích, i Fond mikroprojektů, který umožnil realizovat skutečně společné mikroprojekty partnerských subjektů na obou stranách hranice. Fond mikroprojektů z všeobecného hlediska přispívá k naplnění klíčových cílů Programu a pomáhá subjektům v příhraničním území překonat specifické rozvojové problémy vyplývající z jejich relativní izolace v rámci národních ekonomik. Fond mikroprojektů podporoval mikroprojekty s prokazatelným přeshraničním dopadem v oblasti malých přeshraničních aktivit typu people-to-people, např. mikroprojekty zaměřené především na oblast rozvoje mezilidských přeshraničních vztahů, společenských, osvětových a kulturních aktivit a s těmito aktivitami související drobné investiční akce nezbytné pro realizaci mikroprojektu. Umožněna byla i podpora čistě investičních mikroprojektů zaměřených na zlepšení infrastruktury daného území, zejména z oblasti turistické vybavenosti s jednoznačným přeshraničním dopadem.

Fond mikroprojektů v rámci OPPS ČR-PR 2007-2013 byl v Euroregionu Glacensis vyhlášen dne 5.5.2008 a ukončen ke dni 30.9.2015. Za toto 7,5leté období bylo na české straně Euroregionu smluvně uzavřeno a podpořeno 413 mikroprojektů, na polské straně potom 305 mikroprojektů. Přehled podpořených mikroprojektů najdete ve Zprávě o čerpání Fondu mikroprojektů v Euroregionu Glacensis.

logotype CZ-PL a symbol EU with texts (fullcolor with gradient)

FMP v Euroregionu Glacensis byl ukončen závěrečnou konferencí v Janských Lázních

DSC_6303Ve dnech 24. - 25. září 2015 se v Jánských Lázních v Hotelu Ski Resort OMNIA uskutečnila závěrečná konference projektu Fond mikroprojektů v Euroregionu Glacensis,který po sedmi letech realizace končí. Na společné setkání přijali pozvání členové sdružení Euroregionu Glacensis – jak z české, tak polské strany, představitelé krajů, vojvodství, ministerstev.  Mezi účastníky byli i žadatelé, kteří z právě ukončeného FMP úspěšně čerpali finanční prostředky na své projekty. Významným hostem byla velvyslankyně Polské republiky v Čechách paní Grazyna Bernatowicz, která na euroregionální akci zavítala již podruhé. Program konference byl rozdělen do dvou bloků – v první části proběhla rekapitulace a zhodnocení právě končícího FMP v EURG za období 2007-2013 a poté byli účastníkům prezentovány aktuální informace o připravovaném FMP 2014-2020, který se naplno rozběhne počátkem roku 2016.V odpoledních hodinách ve druhém bloku konference byly vyhodnoceny nejúspěšnější mikroprojekty FMP v Euroregionu Glacensis za období 2007-2013 zobrazit celý článek.

Nabízíme ke stažení vydanou publikaci -

 
Zpráva o čerpání Fondu mikroprojektů v Euroregionu Glacensis realizovaného v rámci OPPS ČR-PR 2007-2013 v české a polské mutaci, která mapuje uplynulých sedm let:
 
 
obal cz p1obal pl-p1
 

 

Chcete stránku vytisknout?
Skrýt před tiskem nějaké části stránky.
Vytisknout celou stránku tak, jak ji vidíte.
(tento box nebude vytištěn)
Úprava stránky před tiskem
Najeďte myší na nějaký obsah na stránce, zobrazí se červený obdélník. Kliknutím na něj obsah skryjete. Poté stiskněte tlačítko 'Vytisknout'.