Základní informace
Název:                                            
Zkrácený název:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
Datum vzniku:
Statutární zástupce:


Sekretář:
Právní forma:


Orgány sdružení:


Sídlo sekretariátu na české straně:
Tel./fax:
E-mail:
www stránky:
Sídlo sekretariátu na polské straně:
Tel./fax:
E-mail:
www stránky:
Členové sdružení – česká strana:
Členové sdružení – polská strana:
Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska – Euroregion Glacensis
Euroregion Glacensis
642 246 19
CZ 642 246 19 neplátce DPH
Komerční banka a.s., Rychnov n. Kn., č.ú.  19-1368530207/0100
5.12.1996 Hradec Králové
Miroslav Wágner, předseda euroregionu
Ing. Miroslav Kocián, 1. místopředseda euroregionu
Petr Hudousek, 2. místopředseda euroregionu
Jaroslav Štefek, sekretář sdružení
zájmové sdružení právnických osob, registrováno Okresním úřadem Rychnov nad Kněžnou, č.j. VV-01/017/61, ve znění Rozhodnutí Krajského úřadu Královéhradeckého kraje č.j. 6806/VZ/2011-2
Regionální kongres
Rada sdružení
Předsednictvo
Předseda
Revizní komise
Sekretariát
Pracovní skupiny

Rychnov nad Kněžnou, Panská 1492, 516 01
00420 494 531 054
info@euro-glacensis.cz
www.euro-glacensis.cz

Kłodzko,  ul. Lukasiewicza 4 a/2, 57-300
0048 74 8677130
biuro@eg.ng.pl
www.euroregion-glacensis.ng.pl
 
Chcete stránku vytisknout?
Skrýt před tiskem nějaké části stránky.
Vytisknout celou stránku tak, jak ji vidíte.
(tento box nebude vytištěn)
Úprava stránky před tiskem
Najeďte myší na nějaký obsah na stránce, zobrazí se červený obdélník. Kliknutím na něj obsah skryjete. Poté stiskněte tlačítko 'Vytisknout'.