Schengenský prostor
Dne 21. prosince 2007 se Česká republika stala spolu s dalšími 8 státy Evropské unie (Estonsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Malta, Polsko, Slovensko a Slovinsko) součástí tzv. schengenského prostoru. Tím vzrostl počet začleněných států z 15 na 24. Zóna volného pohybu osob tak zahrnuje území sahající od jižního cípu Španělska až k norskému pobřeží u Barentsova moře.

Vstup naší republiky do Schengenu neznamená pouze možnost překračovat hranice se sousedními státy bez kontrol, i když právě to je nejviditelnějším znakem. Členství České r epubliky  v Schengenu se odráží  i  v  práci  policejních a justičních orgánů, ve vízové politice ČR, i ve způsobu zajištění bezpečnosti a veřejného pořádku.

Vážení čtenáři,

pro Vaši rychlou orientaci jme pro Vás na našich www stránkách připravili některé důležité informace o schengenském prostoru, které najdete v těchto publikacích:
  • Česká republika vstupuje do schengenu - publikace shrnuje hlavní fakta související se vstupem ČR do schengenského prostoru. Poskytuje základní přehled o historii schengenské spolupráce a jejich principech a zaměřuje se na konkrétní změny, které nastaly datem 21. prosinec 2007
  • leták na kterém jsou vytyčeny základní pravidla pro cestování v schengenském prostoru
Chcete stránku vytisknout?
Skrýt před tiskem nějaké části stránky.
Vytisknout celou stránku tak, jak ji vidíte.
(tento box nebude vytištěn)
Úprava stránky před tiskem
Najeďte myší na nějaký obsah na stránce, zobrazí se červený obdélník. Kliknutím na něj obsah skryjete. Poté stiskněte tlačítko 'Vytisknout'.