Pozastavení sběru žádostí v rámci Fondu mikroprojektů v Euroregionu Glacensis
Dne 14. 2. 2014 byl ukončen sběr mikroprojektů pro 12. zasedaní Euroregionálního řídícího výboru. V rámci 12. dodatečné výzvy budou rozděleny veškeré finanční prostředky z Fondu a sestaven tzv. seznam náhradních mikroprojektů, které získají smlouvu o poskytnutí dotace až po získání dalších úspor ve Fondu. Na tyto mikroprojekty se nebude vztahovat podmínka ukončení doby realizace do 31. 3. 2015 a z důvodu pozdějšího uzavření smlouvy bude Správcem umožněno posunutí harmonogramu ukončení daného mikroprojektu.
 
Zasedání Euroregionálního řídícího výboru FMP se uskuteční na polské straně dne 27. 5.2014.
 
V rámci programového období 2007 – 2013 se již nepředpokládá vyhlášení další výzvy sběru žádostí. Dovolujeme si Vás informovat, že průběžná výzva pro předkládání žádostí do Fondu mikroprojektů v Euroregionu Glacensis v letech 2007 – 2013 byla dnešního dne pozastavena.
 
Sekretariát Euroregionu Glacensis
Chcete stránku vytisknout?
Skrýt před tiskem nějaké části stránky.
Vytisknout celou stránku tak, jak ji vidíte.
(tento box nebude vytištěn)
Úprava stránky před tiskem
Najeďte myší na nějaký obsah na stránce, zobrazí se červený obdélník. Kliknutím na něj obsah skryjete. Poté stiskněte tlačítko 'Vytisknout'.