Projekt 'Místa plná rozhledů v Euroregionu Glacensis'
Dovolujeme si Vás informovat o vyhlášení výběrového řízení na zakázku malého rozsahu na služby s názvem „Předtisková grafická příprava propagačních materiálů“  v rámci projektu „Místa plná rozhledů v Euroregionu Glacensis', registrační číslo CZ.3.22/2.2.00/13.03797. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj z Operačního programu přeshraniční spolupráce ČR – PR v období 2007 – 2013.

Dokumenty:
Výzva ke stažení zde
Příloha 1,2,3 a 5 ke stažení zde
Příloha 4_Závazné minimum text ke stažení zde
Příloha 4_Závazné minimum foto 1 ke stažení zde
Příloha 4_Závazné minimum foto 2 ke stažení zde
Příloha 4_Závazné minimum foto 3 ke stažení zde
Příloha 4_Závazné minimum foto 4 ke stažení zde


Více informací o projektu naleznete zde
Chcete stránku vytisknout?
Skrýt před tiskem nějaké části stránky.
Vytisknout celou stránku tak, jak ji vidíte.
(tento box nebude vytištěn)
Úprava stránky před tiskem
Najeďte myší na nějaký obsah na stránce, zobrazí se červený obdélník. Kliknutím na něj obsah skryjete. Poté stiskněte tlačítko 'Vytisknout'.