Vyhlášení 13. výzvy FMP se týká pouze polských žadatelů

Euroregion Glacensis – polská část jako Správce Fondu mikroprojektů oznamuje vyhlášení dodatkové 13. výzvy k předkládání projektových žádostí, které budou kryty z úspor realizovaných projektů. Na straně Euroregionu Glacensis jsou veškeré alokované finančních prostředky vyčerpána, a proto je tento sběr vyhlášen výhradně pro polské žadatele. Čeští žadatelé mohou vystupovat v těchto projektech pouze jako projektoví partneři. S uspořených finančních prostředku na české straně budou postupně realizované náhradní mikroprojekty z 12. výzvy. Aktuální informace naleznete zde. Sběr na polské straně bude ukončen v termínu do 31.10.2014 do 13.00 hod.  Vzhledem k blížícímu se konci programovacího období je stanovena omezená doba realizace  mikroprojektů, která je stanovena max. do 31. 3. 2015. Předložené projektové žádosti na mikroprojekty do 13. výzvy na polské straně EG musí respektovat tento závazný nejzazší termín ukončení realizace. Dále s ohledem na omezenou alokaci finančních prostředků je stanoven limit na předložení 1 projektové žádosti za daný subjekt žadatele (jedno IČO jedna žádost). Každý žadatel tak smí předložit k evidenci pouze jeden projektový záměr. Zasedání Euroregionálního řídícího výboru FMP se uskuteční na polské straně dne 9. ledna 2015.

Chcete stránku vytisknout?
Skrýt před tiskem nějaké části stránky.
Vytisknout celou stránku tak, jak ji vidíte.
(tento box nebude vytištěn)
Úprava stránky před tiskem
Najeďte myší na nějaký obsah na stránce, zobrazí se červený obdélník. Kliknutím na něj obsah skryjete. Poté stiskněte tlačítko 'Vytisknout'.