Změna sekretáře na polské straně Euroregionu Glacensis
Bernadeta TamborRádi bychom Vás informovali, že od 1. dubna 2015 převzala povinnosti sekretáře euroregionu na polské straně paní Bernadeta Tambor , která pracuje na Euroregionu Glacensis od roku 1998. Od května 2005 je ředitelkou kanceláře Sdružení polských obcí Euroregionu Glacensis. Paní Bernadeta Tambor byla mj. zodpovědná za implementaci Fondu mikroprojektů v rámci programu Iniciativy Společenství INTERREG IIIA Česká republika – Polsko 2004-2006 v Euroregionu Glacensis a Fondu mikroprojektů OPPS ČR-PR 2007-2013 v Euroregionu Glacensis. V rámci své sedmnáctileté činnosti v euroregionu získala velké zkušenosti v oblasti přeshraniční spolupráce a určitě bude pokračovat v zahájených činnostech a také v realizaci nových projektů.
Sekretariát euroregionu
 
Chcete stránku vytisknout?
Skrýt před tiskem nějaké části stránky.
Vytisknout celou stránku tak, jak ji vidíte.
(tento box nebude vytištěn)
Úprava stránky před tiskem
Najeďte myší na nějaký obsah na stránce, zobrazí se červený obdélník. Kliknutím na něj obsah skryjete. Poté stiskněte tlačítko 'Vytisknout'.