Připravujeme semináře 'Jak na přeshraniční spolupráci v období 2014- 2020'
Vážení,

dlouho očekávané informace o Programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Polsko se již blíží k Vám. Euroregion Glacensis ve spolupráci s RDA zahajuje sérii seminářů, kde budou představeny první již konkrétní informace o nových podporách. Program, tak jako všechny ostatní, má výrazné zpoždění. První projekty, tak zahájí svou realizaci nejspíše až v polovině roku 2016, to je 2,5 roku po spuštění období 2014 – 2020. RDA pro Vás v rámci svého projektu „Zvýšení absorpční kapacity pro plánovací období 2014 -2020“, reg. č. CZ.3.22/3.3.02/14.04268 připravila šest jednodenních vzdělávacích seminářů, které jsou určeny primárně pro starosty a zástupce neziskových organizací plánující přípravu nových projektů do programu přeshraniční spolupráce. Zájemci získají jednak základní informace o nových podmínkách programu, ale budou vyškoleni v postupu přípravy projektu, v určení správného projektového partnera, způsobu formování projektového záměru apod. Na školení se dozví, co se míní pod pojmem přeshraniční efekt a zda jeho plánovaný záměr má správný přeshraniční dopad.  Kapacita školení je omezena.

Semináře se budou konat v měsíci dubnu a květnu. Věříme, že informace okolo nové finanční perspektivy v oblasti přeshraniční spolupráce Vás budou zajímat a na seminářích se uvidíme.

Území Euroregionu Glacensis má obrovský přírodní a historický potenciál pro přeshraniční spolupráci. Chceme, aby území našeho euroregionu bylo konkurenceschopné vůči velkým aglomeracím Moravskoslezského kraje a přilehlého polského území, kde spolupráce s Polskem je více tradiční a přirozená. Tyto semináře jsou něco navíc oproti standardním školením v rámci programu, které budou bezesporu provádět implementační orgány jakou jsou JTS, krajské instituce a euroregiony. Chceme více přiblížit specifika spolupráce s polskými subjekty, zdůraznit zásadní rozdílnosti, které se při formování projektových záměrů mohou objevit a chceme na praktických příkladech nastínit posuzování přeshraničního dopadu a efektu daných aktivit. Po absolvování tohoto procesu může žadatel více zhodnotit reálnost podání společné žádosti o dotaci, tak aby zapadal do podmínek programu.

Na setkání s Vámi se těší

 

Jaroslav Štefek, ředitel RDA

 

logotyp CZ-PL a symboly EU s texty (plnobarevné)
Chcete stránku vytisknout?
Skrýt před tiskem nějaké části stránky.
Vytisknout celou stránku tak, jak ji vidíte.
(tento box nebude vytištěn)
Úprava stránky před tiskem
Najeďte myší na nějaký obsah na stránce, zobrazí se červený obdélník. Kliknutím na něj obsah skryjete. Poté stiskněte tlačítko 'Vytisknout'.