Zlepšování dostupnosti příhraniční oblasti

1.11.2011

Počátkem listopadu 2011 byly dokončeny další významné kroky pro zkvalitnění dostupnosti dvou příhraničních lokalit.

První lokalitou je komunikace z Olešnice v Orlických horách přes Polom do Sedloňova. Rekonstruovaná komunikace v celkové délce téměř 6,8 km byla ukončením další etapy projektu s názvem "Modernizace přístupových komunikací k hraničnímu přechodu Olešnice v Orlických horách - Lewin Klodzki". Projekt jako celek bude dokončen v roce 2012 opravou komunikací po polské straně - úsek Lewin Klodzki ve směru na Klodzko (právě se opravuje), druhý úsek ve směru na Kudowu Zdroj a komunikace ve směru Lewin Klodzki - státní hranice.

Investorem etapy byl Královéhradecký kraj, který je zároveň vedoucím partnerem společného česko-polského projektu. Dalšími partnery jsou Správa silnic Královéhradeckého kraje zajišťující projektovou dokumentaci, stavebně-technický dozor a bezpečnost práce a Powiat Kłodzki a Gmina Lewin Kłodzki realizující obdobné investice na polské straně.

Modernizace komunikace z Olešnice v Orlických horách do Sedloňova za 47 mil.Kč zahrnovala nejen opravu povrchu, ale také úpravu krajnic, čištění a prohloubení příkopů, doplnění silničních obrubníků, úpravu a obnovu sjezdů, opěrných zdí a propustků a osazení svodidel, bylo také obnoveno dopravní značení a vysazeno na 80 ks stromů.

Celý projekt byl připraven a koordinován ze strany Regional Development Agency (RDA), která je agenturou Euroregionu Glacensis.

Druhou lokalitou byl 7,02 km dlouhý úsek komunikace vedoucí z Pastvin do Mladkova s přímou návazností na hraniční přechod Dolní Lipka - Boboszów, která byla opravovaná v rámci projektu "Zlepšení dostupnosti v oblasti Králického Sněžníku".
Investorem etapy v hodnotě téměř 54 mil.Kč byl Pardubický kraj, který je zároveň vedoucím partnerem. Partnerem projektu je Dolnoslezský úřad silnic a železnic ve Wroclawi, který realizoval modernizaci úseku silnice Idzików - Bystrica Klodzka v délce 8,93 km s přímou návazností na hraniční přechod Dolní Lipka - Boboszów.
Na české straně byla provedena celková modernizace silnice včetně rekonstrukce stávajících a výstavby nových propustků, přeložek chodníků, osvětlení přechodů, obnovení odvodnění tělesa vozovky, kácení 126 ks a výsadba 145 ks stromů.

Realizací těchto dvou projektů bylo významně přispěno k rozvoji nejen česko-polského pohraničí protože stav infrastruktury se podstatnou měrou odráží do všech oblastí života lidí zde žijících, ale došlo i k zpřístupnění , zkrácení a zjednodušení dopravní obslužnosti obou zemí. Česko-polské projekty byly financovány z fondů EU v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce - Česká republika - Polsko.

Sekretariát euroregionu
logotype CZ-PL a symbol EU with texts (fullcolor with gradient)
Vlčkovice - nová silnice
Pastviny - nová silnice
Kámen s pamětní deskou
Zástupci u pamětního kamene
Polom - nová silnice
Kámen s pamětní deskou
Projevy - místopředseda EG Miroslav Vlasák spolu se sekretářem
Slavnostní přestřihnutí pásky
Odhalení kamene
Chcete stránku vytisknout?
Skrýt před tiskem nějaké části stránky.
Vytisknout celou stránku tak, jak ji vidíte.
(tento box nebude vytištěn)
Úprava stránky před tiskem
Najeďte myší na nějaký obsah na stránce, zobrazí se červený obdélník. Kliknutím na něj obsah skryjete. Poté stiskněte tlačítko 'Vytisknout'.