Aktualizace Směrnice pro žadatele
II logo-cz-pl-eu-2661x255-rgb

 

Vážení žadatelé,

 

informujeme Vás, že byla zveřejněna aktualizovaná verze Směrnice pro žadatele předkládající své žádosti o dotaci na mikroprojekty v rámci Fondu mikroprojektů v Euroregionu Glacensis. Tato 2. verze Směrnice je platná od 1.11.2016. Zároveň jsou aktualizované také přílohy Směrnice (především Dohoda o spolupráci v české i v polské verzi – přílohy č. 4 a 5, Podrobný rozpočet mikroprojektu – příloha č. 8, Čestné prohlášení žadatele z ČR – příloha č. 9, Příručka pro monitorovací systém MS2014 – příloha č. 17).

Dovolujeme si připomenout, že tato aktualizovaná verze platí také pro žadatele, kteří podávají projektové žádosti do 2. kola výzvy FMP.

Dále jsou ke stažení také nové dokumenty FMP – Přehled maximálních hodinových sazeb včetně rozpisu pracovních náplní jednotlivých pozic, dále Plná moc pro elektronický podpis v monitorovacím systému MS2014 a především Manuál pro zpracování rozpočtu mikroprojektu včetně zařazení výdajů do správných rozpočtových kapitol. 

Všechny dokumenty najdete ke stažení v sekci Žadatel.

 

Chcete stránku vytisknout?
Skrýt před tiskem nějaké části stránky.
Vytisknout celou stránku tak, jak ji vidíte.
(tento box nebude vytištěn)
Úprava stránky před tiskem
Najeďte myší na nějaký obsah na stránce, zobrazí se červený obdélník. Kliknutím na něj obsah skryjete. Poté stiskněte tlačítko 'Vytisknout'.