RDA pomáhá s podnikáním na zkoušku!!! Chcete začít podnikat a nevíte jak na to?

14670770_1346948395345500_2003611143392709094_nProjekt je zaměřen na pomoc začínajícím podnikatelům. Hlavním cílem projektu je pomoc uchazečům s překonáním všech prvotních úskalí při zahájení podnikatelské činnosti. Při vstupu do projektu uchazeči získají dovednosti spojené s formováním jejich podnikatelského plánu, zmapováním tržního prostředí a konkurence v daném oboru podnikání, základní povědomí o právních předpisech spojených s rozjezdem podnikání apod. Důležitou součástí a v ČR inovativní, je možnost zapojení uchazečů do tzv. BEC družstev, která umožní začínajícím podnikatelům získat finanční podporu na jejich mzdu až po dobu 6-12 měsíců, než dojde k úplnému osvojení podnikání a získání tak plného vědomí, že je podnikatelský záměr z dlouhodobého hlediska životaschopný a účastník je připraven k osamostatnění a zahájení vlastní samostatné podnikatelské činnosti.

RDA působí v tomto projektu jako partner a hlavní konzultant pro území krajů Pardubického a Královéhradeckého. Projekt je dále řešen na území krajů Olomouckého a Moravskoslezského, a to prostřednictvím dalších projektových partnerů.

Hlavní kontaktní osobou za RDA je: 

Markéta Nýčová, tel.:+420 722 925 272, e-mail: marketa.nycova@rda-rk.cz

Více informací o projektu, popřípadě informací, jak se do projektu zapojit získáte na:

http://www.rda-rk.cz/bec2-jako-nastroj-lokalniho-rozvoje.html www.facebook.com/PodnikatelskoZamestnaneckaDruzstva

logo_link
Chcete stránku vytisknout?
Skrýt před tiskem nějaké části stránky.
Vytisknout celou stránku tak, jak ji vidíte.
(tento box nebude vytištěn)
Úprava stránky před tiskem
Najeďte myší na nějaký obsah na stránce, zobrazí se červený obdélník. Kliknutím na něj obsah skryjete. Poté stiskněte tlačítko 'Vytisknout'.