Bývalý předseda euroregionu p. Jiří Hanuš převzal ocenění
Dne 27. června 2017 bylo osobně sekretářem sdružení Euroregionu Glacensis p. Jaroslavem Štefkem, za přítomnosti místostarosty města p. Bergmanna a tajemnka p. Fišera, v prostorách Městského úřadu v Červeném Kostelci 
uděleno ocenění panu Ing. Jiřímu Hanušovi
za dlouholetý přínos pro rozvoj Euroregionu Glacensis.

Ocenění bylo předáno v souvislosti významného výročí euroregionu - 20. výročí od založení sdružení. Ing. Jiří Hanuš byl zvolen předsedou sdružení v roce 2002.

 

IMG_20170627_125709IMG_20170627_125810
Pan Jiří Hanuš se významně angažoval ve veřejné sféře: 
V roce 1990 byl zvolen starostou města Červený Kostelec.  V komunálních volbách roku 1994, 1998, 2002, 2006 a 2010 byl zvolen do zastupitelstva města Červený Kostelec za KDU-ČSL. Profesně se k roku 1998 uvádí jako starosta, následně roku 2002 a 2006 coby poslanec a roku 2010 jako důchodce.

Ve volbách v roce 2002 byl zvolen do poslanecké sněmovny za KDU-ČSL (volební obvod Královéhradecký kraj.  Byl členem zemědělského výboru sněmovny. Mandát poslance obhájil ve volbách v roce 2006. Stal se místopředsedou zemědělského výboru a členem volebního výboru. V letech 2007-2010 navíc zasedal v rozpočtovém výboru (v letech 2009-2010 jako jeho místopředseda). Ve sněmovně setrval do voleb v roce 2010.

Funkci předsedy Euroregionu Glacensis zastával v roce 2002.

Chcete stránku vytisknout?
Skrýt před tiskem nějaké části stránky.
Vytisknout celou stránku tak, jak ji vidíte.
(tento box nebude vytištěn)
Úprava stránky před tiskem
Najeďte myší na nějaký obsah na stránce, zobrazí se červený obdélník. Kliknutím na něj obsah skryjete. Poté stiskněte tlačítko 'Vytisknout'.