Aktualizace FMP - Směrnice pro žadatele, Příručka pro konečné uživatele
1. LOGO CZ-PL v dobrém rozlišení
 
 
Vážení žadatelé,
 
 
dovolujeme si Vás informovat o aktualizaci dokumentace pro Fond mikroprojektů s platností od 1.8.2017.
 
Informace pro žadatele
 
V sekci Žadatel byla zveřejněna aktualizovaná Směrnice pro žadatele (3. verze). Zároveň byly aktualizovány některé přílohy Směrnice, především Podrobný rozpočet mikroprojektu, a to tak, aby byl pro žadatele FMP uživatelsky příjemnější a vznikala menší chybovost v předložených rozpočtech.
 
Aktuální podobu rozpočtu mikroprojektu i dalších příloh jsou povinni použít všichni žadatelé, kteří budou předkládat své projektové žádosti o dotaci na mikroprojekt do 4. kola výzvy FMP (termín pro předložení je do 31.10.2017).
 
Z dalších dokumentů uvedených v této sekci byl aktualizován například také Manuál pro zpracování rozpočtuPlná moc pro elektronický podpis.
 
 
Informace pro konečné uživatele
 
V sekci Příjemce (konečný uživatel) byla zveřejněna aktualizovaná Příručka pro konečné uživatele (2. verze) včetně příloh této Příručky. V případě ukončení realizace mikroprojektu je při předložení vyúčtování třeba použít aktuální verze dokumentů, například formuláře Čestného prohlášení k Soupisce dokladů (příloha č. 12 Příručky).
 
Dále byly v této sekci pro konečné uživatele zveřejněny vzory doporučených dokumentů, které využijete při zadávání veřejných zakázek, a další důležité informace týkající se tzv. "registru smluv", který vznikl na základě zákona č. 340/2015 Sb. (Zákon o registru smluv).
 
 
 
Sekretariát Euroregionu Glacensis
Chcete stránku vytisknout?
Skrýt před tiskem nějaké části stránky.
Vytisknout celou stránku tak, jak ji vidíte.
(tento box nebude vytištěn)
Úprava stránky před tiskem
Najeďte myší na nějaký obsah na stránce, zobrazí se červený obdélník. Kliknutím na něj obsah skryjete. Poté stiskněte tlačítko 'Vytisknout'.