Třetí číslo zpravodaje je v distribuci
Vážení čtenáři, přinášíme vám další číslo Zpravodaje Euroregionu Glacensis - pod pořadovým číslem 3/2017. 
 
A co v něm naleznete?
 
obal jpg 3-2017 Page 1Hejtman Pardubického kraje p. Jiří Štěpán poskytl rozhovor na téma přeshraniční spolupráce, na stránce 4  naleznete, co se bude dít v Programu Interreg V-A v nadcházejících měsících - rubrika JS Olomouc, v "příloze do kapsy" - v návodu na aktivní víkend -  na stránkách 9 - 12 - tentokrát navštívíme Královéhradecký kraj - okolí Nového Města nad Metují a také samotné město Hradec Králové. Sdružení obcí Orlicko slaví letos 25. výročí od založení - o této mimořádné události je článek na straně 13. Ministerstvo průmyslu a obchodu poskytlo zajímavý článek o obchodování mezi Českou a Polskou republikou - to vše na straně 14 - 17. Své projekty představila města Svitavy a Strzelin a Ústí nad Orlicí, které spolupracuje s gminou Bystrzycou Klodzkou.
     

Zpravodaj je zveřejněn na našich webových stránkách,

v tištěné podobě je k dostání v sídle sdružení

a také je k dostání ve všech informačních centrech.

Logo_cz_pl_eu_barevne
Vydání zpravodaje je spolufinancováno z projektu č. CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000054 s názvem Propagace spolupráce v Euroregionu Glacensis
Chcete stránku vytisknout?
Skrýt před tiskem nějaké části stránky.
Vytisknout celou stránku tak, jak ji vidíte.
(tento box nebude vytištěn)
Úprava stránky před tiskem
Najeďte myší na nějaký obsah na stránce, zobrazí se červený obdélník. Kliknutím na něj obsah skryjete. Poté stiskněte tlačítko 'Vytisknout'.