Obec Lično - nový člen Euroregionu Glacensis

22.4.2011

Obec Lično leží v nadmořské výšce 298 m n. m., v podhůří Orlických hor. V současné době obec nabízí 25 parcel k výstavbě rodinných domků, do nichž v loňském roce investovala částku převyšující 10 mil.  k vybudování ZTV.  Lično je malebnou kompaktní moderní „střediskovou“ obcí, křižovatkou cest, s příznivým položením mezi městy Rychnov nad Kněžnou (okresní město, 8 km), Kostelec nad Orlicí (ORP, 8 km), Týniště nad Orlicí (10 km), Solnice, Kvasiny (9 km), Opočno (14 km) a Dobruška (ORP, 18 km)), kam se lze snadno a pohodlně v častých denních intervalech dopravit veřejnou autobusovou dopravou.

První písemná zmínka o Ličně pochází z roku 1355, kdy obec vlastnil Budivoj z Lična. Obec byla slovanskou osadou, stavěnou do kruhu. Název Lično je odvozen od tvaru staročeského slova ličný, sličný, líčný, lepý. Erb šlechtice Volfa Bedřicha Cetlitze (vybudoval v r. 1639 novou tvrz) se stal základem pro dnešní obecní znak a vlajku. 

Od roku 1849 je Lično samostatnou obcí a od roku 1850 náleží do okresu Rychnov nad Kněžnou. K obci připadají od roku 1960 části Ostašovice (písemná zmínka z roku 1490) a Radostovice (písemná zmínka z roku 1403). Katastrální území Lično, Ostašovice a Radostovice zaujímá rozlohu 629 ha. Údaje z prvního sčítání obyvatelstva z roku 1869 uvádí počet 907 trvale žijících obyvatel. V roce 2005 čítá obec 145 čísel popisných a 567 obyvatel.

Dominantu obce tvoří gotický kostel Zvěstování Páně. Na jeho generální opravě se v roce 2000 podílelo celkem 65 lidí, z Lična, Ostašovic, Radostovic a Hoděčína, kteří zdarma odpracovali 3.000 hodin. Na opravy přispěli občané částkou 150 tis. Kč.

V obci je od roku 1844 zřízena pětitřídní ZŠ, její součástí je i MŠ, obecní knihovna a internetový koutek. Naleznete zde zdravotní středisko praktického lékaře pro dospělé, poštu, nákupní středisko se smíšeným zbožím a dvě  pohostinství. Zaměstnanecké možnosti se mohou naskytnout v a.s.  BEAS – pekárna Lično, spol. s r. o. Triztal – truhlářská výroba, spol. s r.o.   Ekoolil – chov drůbeže a skotu, spol. s r.o. HDB – distribuce pohonných hmot, Zemědělské družstvo. Pracovní činnosti zde vyvíjejí i další drobné živnosti.

Z organizací vykazují aktivní činnost dobrovolní hasiči (od r. 1888) a TJ Sokol (od r. 1919). 

Více informací najdete na www.licno.cz
Nová výstavba
Nové víceúčelové hřiště „Sokolík“
Pošta a mateřská škola
Kluziště
Kostel „Zvěstování Páně“ v Ličně
Škola a bývalá fara
Chcete stránku vytisknout?
Skrýt před tiskem nějaké části stránky.
Vytisknout celou stránku tak, jak ji vidíte.
(tento box nebude vytištěn)
Úprava stránky před tiskem
Najeďte myší na nějaký obsah na stránce, zobrazí se červený obdélník. Kliknutím na něj obsah skryjete. Poté stiskněte tlačítko 'Vytisknout'.