Další číslo zpravodaje je právě v distribuci

Vážení čtenáři, právě proběhla distribuce dalšího čísla Zpravodaje Euroregionu Glacensis - pod pořadovým číslem 2/2018. 

 

A co se v něm dočtete?

 
 
    1_OBAL Zpravodaj CZ 2-2018 final Page 1 Obal se fotografiemi vrací do polsko-německého Euroregionu Pro Europa Viadrina a česko-rakouského Euroregionu Silva Nortica. Oba spřátelné euroregiony navštívila členská základna sdružení na studijních výjezdech v měsíci květnu a červnu. Více se dočtete na straně 18-19. Do červnového čísla nám poskytl rozhovor na přeshraniční tématiku hejtman Olomouckého kraje p. Okleštěk. Začátkem května se konal v Žamberku Regionální kongres Euroregionu Glacensis, a to ve stylu první republiky (více na str. 6). Článek na straně 7 se vrací k zahajovací konferenci projektu Česko-polská Hřebenovka, která se uskutečnila v krásných prostorách Velvyslanectví Polské republiky v Praze. Na stranách 16 - 17 najdou příznivci cykloturistiky jízdní řády letošních cyklobusů. A tradičně - aktulání informace o FMP v EURG naleznete na poslední stránce zpravodaje.

Všem našim čtenářům přejeme krásné, slunné prázdniny.

Sekretariát Euroregionu Glacensis
1. LOGO CZ-PL v dobrém rozlišení
Zpravodaj Euroregionu Glacensis je vydáván v rámci projektu "Propagace spolupráce v Euroregionu Glacensis". Více o projektu naleznete zde
Chcete stránku vytisknout?
Skrýt před tiskem nějaké části stránky.
Vytisknout celou stránku tak, jak ji vidíte.
(tento box nebude vytištěn)
Úprava stránky před tiskem
Najeďte myší na nějaký obsah na stránce, zobrazí se červený obdélník. Kliknutím na něj obsah skryjete. Poté stiskněte tlačítko 'Vytisknout'.