Zahájení realizace projektu Česko-polská Hřebenovka
Další strategický projekt Euroregionu Glacensis zahájil svou realizační část. Česko-polská Hřebenovka je rozsáhlý projekt s celkem 18 partnery a rozpočtem přesahujícím 3,5 milionu euro zaměřený na navrácení se k dávné historické hřebenové trase a následným vybudováním dalších investit pro podporu cestovního ruchu v pohraničí.
Logo_cz_pl_eu_barevne

Název projektu:  Česko-polská Hřebenovka - východní část

Číslo projektu:    CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_025/0001254

Vedoucí partner: Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska – Euroregion Glacensis

 Partneři:                    

 • Královehradecký kraj
 • Pardubický kraj
 • Olomoucký kraj
 • Liberecký kraj
 • Sdružení Neratov, z.s.
 • Obec Deštné v Orlických horách
 • Obec Olešnice v Orlických horách
 • Městys Nový Hrádek
 • Obec Vysoká Srbská
 • Stowarzyszenie Gmin Ziemi Kłodzkej
 • Powiat Kłlodzki
 • Gmina Międzylesie
 • Gmina Bystrzyca Kłodzka
 • Gmina Duszniki-Zdrój
 • Gmina Radków
 • Gmina Miejska Nowa Ruda
 • Gmina Nowa Ruda

 

Rozpočet:                   

celkem                                       3 571 346,11 €

dotace EU z EFRR                    3 035 553,00 €

dotace státního rozpočtu ČR     97 950,00 €

vlastní vklad partnerů                437 843,11 €

 

Doba realizace:          1.4.2018 – 31.10.2020

Cíl projektu:

Hlavním cílem projektu je vytvoření nového přeshraničního produktu cestovního ruchu „Česko-polská Hřebenovka“. Dojde k obnovení a novému přeshraničnímu propojení této významné historické pěší trasy spolu s vybudováním nových souvisejících investic v podobě rozhleden a informačních center. Projekt bude doprovázet marketingová a propagační kampaň s využitím tradičních, ale i moderních metod a informačních technologií přesně zacílenými na potenciální návštěvníky.

Aktivity projektu:

 • Proznačení hřebenové trasy - dojde k novému speciálnímu proznačení trasy s názvem Hřebenovka
 • Rozhledny - v rámci projektu bude vystaveno 11 rozhleden, z toho 8 bude obnovením zaniklých historických rozhleden / vyhlídek nebo využitím jiného dědictví, pouhé 3 rozhledny jsou na nových místech
 • Infocentra - další turistickou infrastrukturou je vybudování dvou infocenter, která vzniknou v Novém Hrádku na kopci Šibeník v bezprostřední blízkosti plánované rozhledny a v Neratově v bezprostřední blízkosti budovaného mostu propojujícího česko-polskou hranici
 • Parkoviště - jelikož se lokalita výstavby rozhledny a TIC v Novém Hrádku nachází na kopci Šibeník, kde v současné době není žádná možnost parkování, bude zde vystaveno parkoviště s kapacitou 10 míst
 • Obnova mostu v Neratově - most bude vybudován na hraničním toku Divoké Orlice a bude přímo spojovat Českou a Polskou republiku, je proto považován za symbol duchovního i fyzického spojení Čechů i Poláků
 • Marketingová kampaň  - obsahuje vytvoření společného loga Hřebenovky, rozšíření webového portálu www.hrebenovka.cz s využitím panoramatických pohledů, presentace na sociálních sítích, publicita prostřednictvím QR kódů, vydání tištěných materiálů v podobě skládačky (letáky) a sety, trhací mapy, presentace produktu formou kalendáře, vytvoření videospotů, inzerce v tisku a rádiu, Press trip, pořádání konferencí apod. 

 

Více informací na webu:        www.euro-glacensis.cz/hrebenovka

 

Spolen logotyp
01 Účastníci se sjeli do Safari Parku ve Dvoře Králové02 Hejtman Královéhradeckého kraje Jiří Štěpán se sekretářem české části Euroregionu Jaroslav Štefek a jeho polskou kolegyní Bernadeta Tambor03 Diskusní panel na téma budoucnost dotačních prostředků z Evropské unie04 Safari Park Dvůr Králové05 Safari Park Dvůr Králové06 Stříbrná medaile za zásluhy o rozvoj Dolního Slezska07 Ocenění za českou část předával hejtman Královéhradeckého kraje Jiří Štěpán a předseda české části Euroregionu Glacensis Miroslav Vlasák08 Ocenění za českou část předával hejtman Královéhradeckého kraje Jiří Štěpán a předseda české části Euroregionu Glacensis Miroslav Vlasák09 Ocenění za českou část předával hejtman Královéhradeckého kraje Jiří Štěpán a předseda české části Euroregionu Glacensis Miroslav Vlasák
Chcete stránku vytisknout?
Skrýt před tiskem nějaké části stránky.
Vytisknout celou stránku tak, jak ji vidíte.
(tento box nebude vytištěn)
Úprava stránky před tiskem
Najeďte myší na nějaký obsah na stránce, zobrazí se červený obdélník. Kliknutím na něj obsah skryjete. Poté stiskněte tlačítko 'Vytisknout'.