Výzva pro mikroprojekty do 31.10.2019
1. LOGO CZ-PL v dobrém rozlišení
 
Vážení žadatelé,
 
připomínáme Vám termín nejbližší výzvy pro překládání projektových žádostí do Fondu mikroprojektů. Žádost o dotaci na mikroprojekt je možné předložit do čtvrtka 31.10.2019 přes monitorovací systém na adrese https://mseu.mssf.cz
 
Tato výzva je určena pro mikroprojekty:
 
v rámci prioritní osy 4
 
- v rámci prioritní osy 2 - s podmínkou, že projekty v PO2 musí přispívat pouze k plnění výstupového indikátoru 91002 "elementy kulturního/přírodního bohatství se zvýšenou atraktivitou".
Zároveň upozorňujeme, že v případě mikroprojektu typu A musí tento indikátor naplňovat oba/všichni partneři!
 
Veškeré informace a termíny k výzvám jsou uvedeny zde.
 
 
Sekretariát FMP
 
 
Chcete stránku vytisknout?
Skrýt před tiskem nějaké části stránky.
Vytisknout celou stránku tak, jak ji vidíte.
(tento box nebude vytištěn)
Úprava stránky před tiskem
Najeďte myší na nějaký obsah na stránce, zobrazí se červený obdélník. Kliknutím na něj obsah skryjete. Poté stiskněte tlačítko 'Vytisknout'.