Euroregion Glacensis a RDA navazuje další mezinárodní kontakty

28.3.2012

Do sídla RDA v Rychnově nad Kněžnou dne 28. 3. 2012 zavítali v rámci své čtyřdenní pracovní cesty v ČR přední zástupci společnosti ACE International Consultants, pan Antonio Friás, vedoucí divize strukturálních fondů Evropské unie, pan Luis Vizuete, ředitel dceřiné společnosti v ČR a paní Jana Troubková, vedoucí projektových manažerů české pobočky, aby se tu setkali se zástupci Euroregionu Glacensis, který zastupoval předseda euroregionu pan Miroslav Vlasák a 1.místopředseda pan Jiří Čepelka a dále se zástupci agentury RDA, kterou zastupoval Jaroslav Štefek, ředitel a Mgr. Martina Juričková, manažerka mezinárodních projektů. 
 
ACE International Consultants je španělská společnost, která již 20 let poskytuje své služby různým orgánům státní správy, asociacím a rozvojovým organizacím s cílem podpořit ekonomický a sociální rozvoj. Za dobu své existence realizovala více jak 300 mezinárodních projektů v různých částech světa.

„Z pohledu Euroregionu Glacensis mohou kontakty tohoto typu pomoci k získání zkušenosti z přeshraniční spolupráce v jiných částech Evropské unie, které můžeme  v budoucnu využít i pro naši česko – polskou spolupráci“, uvedl předseda euroregionu pan Miroslav Vlasák.

„Účelem toto prvního setkání bylo navázání vzájemných kontaktů pro možnost budoucí spolupráce na poli mezinárodních projektů. V současné době se připravují dokumenty pro budoucí plánovací období 2014 – 2020, kde bude opět dbán velký důraz na územní spolupráci.“, sdělil k výsledku jednání ředitel RDA Jaroslav Štefek.

Na závěr zástupci prodiskutovali možnosti vzájemné spolupráce v mezinárodních projektech a ujistili se o společném navržení vhodných projektových záměrů.

Sekretariát euroregionu
Zástupci společnosti ACE International Consultants 03
Zástupci společnosti ACE International Consultants 02
Zástupci společnosti ACE International Consultants 01
Chcete stránku vytisknout?
Skrýt před tiskem nějaké části stránky.
Vytisknout celou stránku tak, jak ji vidíte.
(tento box nebude vytištěn)
Úprava stránky před tiskem
Najeďte myší na nějaký obsah na stránce, zobrazí se červený obdélník. Kliknutím na něj obsah skryjete. Poté stiskněte tlačítko 'Vytisknout'.