10. zasedání Euroregionálního řídícího výboru Fondu mikroprojektů v Euroregionu Glacensis

Dne 15. ledna 2013 se v Hotelu Srebrna Góra v Polsku konalo 10. zasedání Euroregionálního řídícího výboru (EŘV) Fondu mikroprojektů v Euroregionu Glacensis v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česka Republika - Polsko pro období 2007 - 2013. Na tomto výboru bylo schváleno 37 projektů v celkovém objemu dotace 623.004,34 euro. Dále EŘV schválil termín ukončení realizace všech mikroprojektů předkládaných na zasedání 11.EŘV a to max. do 31.8.2014.

Seznam schválených projektů naleznete ZDE

Následující sběr projektových žádostí pro 11. zasedání EŘV je stanoven do 15.2.2013 do 12.00 hodin.

11. zasedání Euroregionálního řídícího výboru Fondů mikroprojektů pro OPPS 2007 - 2013 se bude konat ve dnech 20.-21.5.2013.

10. zasedání EŘV

IMG_4847
10.EŘV-Srebrna Góra  15.1.2013 018
10.EŘV-Srebrna Góra  15.1.2013 017
Chcete stránku vytisknout?
Skrýt před tiskem nějaké části stránky.
Vytisknout celou stránku tak, jak ji vidíte.
(tento box nebude vytištěn)
Úprava stránky před tiskem
Najeďte myší na nějaký obsah na stránce, zobrazí se červený obdélník. Kliknutím na něj obsah skryjete. Poté stiskněte tlačítko 'Vytisknout'.