Cyklobusy do Orlických hor opět vyjíždějí
 
V sobotu 25.5.2013 vyjedou poprvé v této sezóně cyklobusy do Orlických hor. Provoz bude probíhat o sobotách, nedělích a svátcích až do 29.9.2013. V letošním roce nedochází k žádným zásadním změnám oproti loňské sezóně. Celkem jedenáct autobusových linek vás vyveze do tradičních vrcholových partií Orlických hor. Vzhledem k neustále se rozvíjející spolupráci s našimi polskými partnery je v letošním roce opět v provozu linka směřující do polských Bystřických hor s výstupním místem v samém centru hor Spalona. Ve spolupráci s regionálními novinami Rychnovský Deník vás i v letošním roce budeme průběžně informovat o zajímavých turistických cílech na trasách cyklobusů. Nabídku turistických zajímavostí naleznete pravidelně v sobotním vydání po celou sezónu provozu cyklobusů. Zvláštní příloha k cyklobusům Orlických hor vyjde v sobotu 15.6.2013.
Podrobnější informace o cyklobusech
                                                                                                                             Sekretariát euroregionu
 
Chcete stránku vytisknout?
Skrýt před tiskem nějaké části stránky.
Vytisknout celou stránku tak, jak ji vidíte.
(tento box nebude vytištěn)
Úprava stránky před tiskem
Najeďte myší na nějaký obsah na stránce, zobrazí se červený obdélník. Kliknutím na něj obsah skryjete. Poté stiskněte tlačítko 'Vytisknout'.