Zástupci česko-polských euroregionů navštívili Euroregion Těšínské Slezsko
485445_531965240198993_1072180539_n[1]
V rámci projektu EUREGIO  PL  - CZ se ve dnech 22. – 24.5.2013 uskutečnilo další ze třídenních společných setkání euroregionů.  Hostitelem se protentokrát stal Euroregion Těšínské Slezsko.

Účastníci byli přivítáni v sídle české části Euroregionu Těšínské Slezsko. Sekretář p. Laštůvka seznámil přítomné s historií vzniku euroregionu a domovského města. Odpolední hodiny byly věnovány praktickým ukázkám úspěšně realizovaných projektů (SportMost, SportPark, polská část projektu REVITALPARK 2010, literární čítárna a kavárna Noiva na Nábřeží Avion). Ve večerních hodinách se konalo jednání Programové rady. Hlavním bodem jednání bylo vyhlášení výsledků výběrového řízení na dodavatele „Analýzy systémových problémů přeshraniční spolupráce na česko-polské hranici“, jejíž zpracování je stěžejní aktivitou projektu.

Druhý den v dopoledních hodinách proběhlo v konferenčním sále hotelu Vitality Vendryně pracovní jednání, na kterém byly prezentovány příklady transferu dobrých praktik Euroregionu Těšínské Slezsko – české i polské části – z jiných evropských hranic a spolupráce v oblasti cestovního ruchu za účasti členů Rady Euroregionu Těšínské Slezsko. V odpoledních hodinách zástupci česko-polských euroregionů navštívili Bystřici, kde na obecním úřadě proběhla za účasti starosty a místostarosty prezentace úspěšně realizovaných projektů.  Další navštívenou obcí byla Hrčava, obec, která leží na hranici Slovenska, Čech a Polska. Místní starosta představil zkušenosti s čerpáním evropských financí ukázkou realizovaných projektů, a poté přednesl vize obce do budoucnosti.

Poslední den návštěvy se účastníci přemístili na polskou část Euroregionu Těšínské Slezsko do gminy Jasienice, kde polský sekretář p. Kasperek prezentoval příklady dobré spolupráce v oblasti turismu.
Reportáž z návštěvy obce Bystřice, během které bylo představeno několik projektů spolufinancovaných z Fondu mikroprojektů Euroregionu TS-ŚC OPPS ČR – PR 2007-2013 a soužití s polskou menšinou, reportáž z této návštěvy je již nyní ke zhlédnutí na http://www.ifktv.cz/201321bm.html.
 

Fotogalerie ze setkání v Euroregionu Těšínské Slezsko

IMG_5239
IMG_8
IMG_4
IMG_3
IMG_2
936375_532456766816507_611106486_n[1]
Chcete stránku vytisknout?
Skrýt před tiskem nějaké části stránky.
Vytisknout celou stránku tak, jak ji vidíte.
(tento box nebude vytištěn)
Úprava stránky před tiskem
Najeďte myší na nějaký obsah na stránce, zobrazí se červený obdélník. Kliknutím na něj obsah skryjete. Poté stiskněte tlačítko 'Vytisknout'.