Tajemnice militarnych podziemi

Logo_cz_pl_eu_barevne

Realizacja zakończona

 

Numer projektu CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_025/0001253

Partner Wiodący:      

Město Rokytnice v Orlických horách

Czescy partnerzy:                  

 • Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska – Euroregion Glacensis
 • Stachelberg, z.s.
 • Město Trutnov

Polscy partnerzy:

 • Gmina Głuszyca
 • Gmina Miejska Kamienna Góra
 
Spolen logotyp - nastojato
 
 

Okres realizacji:        

1.3.2018 – 31.12.2019     

 

Program:

Program Interreg V-A Republika Czeska - Polska

Oś priorytetowa 2: Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego na rzecz wspierania zatrudnienia

2.1 Zachowanie i odnowa atrakcji kulturowych i przyrodniczych dla zrównoważonego rozwoju wspólnej granicy

 

Budżet:                      

Łącznie (100%)                               1 777 272,69 €

 • z EFRR (85%)                                               1 510 650 €
 • z budżetu państwa RCz (2,6%)                     47 820 €
 • wkład własny (12,4%)                                    218 802,69 €
 

Cele projektu:            

Głównym celem projektu jest wykorzystanie dziedzictwa kulturowego w postaci pozostałości zabytkowych obiektów militarnych pochodzących z lat 30. i 40. XX wieku oraz zaoferowanie turystom nowego polsko-czeskiego produktu transgranicznego pn. „Wędrowanie po zabytkach militarnych”. Projekt dotyczy udostępnienia tego potencjału poprzez przywrócenie niektórych części obiektów do stanu pierwotnego, odbudowę i budowę wejść, dróg dojazdowych i miejsc postojowych, a także stworzenia nowej ekspozycji na trasie zwiedzania.

 

Działania projektu:

 
0. Przygotowanie projektuv
Euroregion Glacensis zapewnił przygotowanie projektu. Były to konsultacje dotyczące inicjatywy projektu, oceny możliwych rozwiązań, pośredniczenia w komunikacji partnerów, organizowania wspólnych spotkań, tłumaczeń itp. Wniosek i załączniki zostały przetworzone, przetłumaczone i przekazane.
 
1. Zarządzanie projektem
Ze względu na dużą liczbę partnerów Euroregion Glacensis zapewnia koordynację projektu. Monitoruje terminowe wypełnianie terminów, raporty dotyczące przetwarzania i wnioski o płatność oraz komunikuje się z organami kontrolnymi. W zakresie zadań specjalistycznych takich jak np. przetargi zostaną zatrudnieni eksperci i specjaliści z zewnątrz. Aby zapobiec problemom, członek Euroregionu jest wyznaczony do sprawowania nadzoru gospodarczego i administracyjnego nad stroną czeską.
 
2. Działania promocyjne i informacyjne
 
3. Budowa infrastruktury turystycznej
 • odbudowa dawnego schronu artyleryjskiego będącego elementem grupy warownej Hanička w Rokytnicy v Orlických horách
 • budowa nowego obiektu służącego do wyjścia z podziemi oraz udrożnienie korytarzy łączących istniejącą trasę w twierdzy Stachelberg koło Trutnova, budowa parkingu Babí w pobliżu Stachelbergu przez Miasto Trutnov
 • zagospodarowanie podziemi i sztolni w Podziemnym Mieście Osówka w gminie Głuszyca
 • budowa drogi dojazdowej, miejsc postojowych oraz Centrum Informacji Turystycznej na terenie kompleksu ARADO – Gmina Miejska Kamienna Góra
 • kampania marketingowa na portalach społecznościowych, w formie spotów wideo, map, warsztatów, presstripów i konferencji kończącej projekt

4. Kampania marketingowa 

Kampania marketingowa obejmuje stworzenie wspólnej marki, która będzie wciąż towarzyszyła całemu projektowi. Euroregion Glacensis odpowiada za to we współpracy z pozostałymi partnerami. Kampania odbywa się za pośrednictwem sieci społecznościowych, automatów wideo, map, warsztatów, wyjazdów prasowych i konferencji końcowych. Zostanie utworzony interaktywna mobilna gra Quest.                           

Linki:

http://www.rokytnicevoh.cz/                      http://www.hanicka.cz/   

http://www.stachelberg.cz/

https://www.trutnov.cz/

http://www.gluszyca.pl/                             http://www.osowka.cz/

http://www.kamiennagora.pl/                    http://projektarado.pl/

              

Objekty

Kontakty

Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska - Euroregion Glacensis
Panská 1492
516 01 Rychnov nad Kněžnou