Euro Region
English Polski
Domovská stránka > Projekty euroregionu > Euroregion Glacensis v historických mapách

Učíme se u sousedů

1. LOGO CZ-PL v dobrém rozlišení

Vedoucí partner projektu:

Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska - Euroregion Glacensis
 

Partner projektu:

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Glacensis
 

Registrační číslo projektu: 

CZ.11.4.120/0.0./0.0/16_008/0001448
 

Program:

Program Interreg V-A Česká republika - Polsko
FOND MIKROPROJEKTŮ V EUROREGIONU GLACENSIS
Typ projektu: typ B - partnerský

 

Celkový rozpočet:

Rozpočet české části Euroregionu Glacensis je ve výši            23 550,74 EUR

 

Harmonogram:

1. 3. 2018 - 28. 2. 2019 (12 měsíců)

 

Cíl projektu:

Snahou projektu je prostřednictvím vydání atlasu historických map zpřístupnit historické dědictví našich předků šíroké veřejnosti. Historická geografie zkoumá územní celky a historické cesty mezi nimi. Příhraniční území Euroregionu Glacensis bylo z historického hlediska velice proměnlivé a je třeba připomínat historické vazby tohoto území. Výsledný produkt projektu v podobě atlasu historických map bude sloužit k osvětové činnosti občanů příhraničí a stane se součástí regionální vlastivědy.
 

Aktivity projektu:

Euroregion Glacensis - česká část - vedoucí partner:

 

1. vytištění atlasu historických map v knižní podobě s předpokládaným rozsahem cca 140 stran a o formátu A3. Plánovaný počet výtisků je 1000 kusů v česko/polské mutaci. Bude se jednat o ucelené dílo mapující historický vývoj územního uspořádání česko-polského pohraničí, vzniku měst a obcí, zemských hranic apod. Tento produkt bude po svém dokončení předán na veřejné instiutce na území EURG, jako jsou města, obce, kraje, knihovny, školy, zájmová sdružení apod. Ty  budou tento atlas používat pro osvětové a vzdělávací aktivity veřejnosti. Atlas bude taktéž k zapůjčení pro běžné občany v sekretariátu EURG. Výsledný produkt bude zveřejněn na webových stránkách sdružení v elektronické podobě a zároven bude zveřejněn u partnera projektu
 
2. jednodenní workshop, kde bude atlas představen veřejnosti a budou zde probíhat přednášky na téma historie česko-polského pohraničí
 
 

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Glacensis - polská část - partner projektu:                                 


1. vydání nástěnné historické a současné mapy
Tisknout stránku Vytisknout stránku       Poslat odkaz na e-mail Poslat odkaz na e-mail
Rychlé odkazy
Fond mikroprojektů
Česko-polská Hřebenovka - východní část
Regional Development Agency
Facebook Euroregionu Glacensis
Používáním tohoto webu souhlasíte s ukládáním cookies, nezbytných pro dobré fungování webu.